U bent hier: Parochie > Archief
Archief
Plechelmusfeest
Plechelmusfeest

Ook dit jaar wordt het parochiële Plechelmusfeest weer groots gevierd en wel op zondag 15 juli, de sterfdag van de heilige Plechelmus. Het kerkelijke feest begint op zondagochtend om 10.00

uur met een plechtige eucharisitieviering, waarin het Latijns-Gregoriaans BasiliekKoor, met ondersteuning vanuit de koren uit dorpen, o.a. de mis van Gounod met en voor ons zullen zingen. Tijdens de viering zijn er voor de kinderen van de basisschool leuke activiteiten in een ruimte dicht bij de basiliek, zodat zij niet de hele viering in de kerk hoeven stil te zitten, maar wel betrokken zijn en ook de processie mee lopen. 

Na de viering is de traditionale processie. Enkele muzikanten van muziekverening Sint Joseph zullen het Plechelmuslied muzikaal ondersteunen. Na afloop van viering en processie wordt iedereen koffie en thee aangeboden, met wat lekkers uit onze actie Heel Plechelmus Bakt!

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom bij dit mooie feest. Om de kinderen echt op te laten vallen in de processie, zou het mooi zijn als ze witte of lichte kleding aan hebben.

 

Op zaterdagavond 14 juli wordt de Verjoardag gevierd. In de basiliek (die om 19.00 uur open is) zal harmonie Semper Crescendo een afwisslende muzikaal programma ten gehore brengen, samen met sopraan Karin Hertseberg en beiaardier Hylke Bannink. Zij laten o.a. Basilica Sagra horen, maar ook Gabriella's Song en Duet of the Pearls Fishers. Dit concert is gratis.

na dit concert is er buiten de basiliek live muziek en om 24.00 uur wordt een toast uitgebracht op Plechelmus.

 

Geplaatst op 2018-07-12 in de categorie: Parochie
Openluchtviering Saasveld 2018
Openluchtviering Saasveld 2018

Zondag 1 juli  j.l. was er de jaarlijkse openluchtviering  in Saasveld. 

Deze viering die dit jaar voor de 19ekeer werd gehouden, droeg als thema “Wees niet bang, blijfgeloven”. Onder een stalende blauwe hemel met

op de achtergrond het gezang van de vogels mocht een grote menigte gelovigen deelnemen aan deze openluchtviering. Het pastoresteam van de Plechelmusparochie ging hier in voor. De kinderkoren van de vier kerkdorpen verzorgden de zang en de Plechelmusharmonie uit Deurningen verleende haar muzikale bijdrage. Bij de overweging werden de kinderen gevraagd om naar voren te komen en ging pastor Janssen samen met de kinderen uitleg geven over het thema van deze viering.

Omdat er vandaag ook de fietstocht is van Plechelmus naar Plechelmus werd op het eind van de viering door pastor Reerink voor alle fietsers een reiszegen uitgesproken voor een behouden tocht. De viering werd op  het eind  afgesloten met het samen zingen van het Plechelmuslied. Deze gezamenlijke viering brengt mensen bij elkaar, versterkt de verbondenheid en geeft uiting aan onze christelijke geloofsovertuiging.

Na afloop van de viering was er koffie met krentenwegge en voor de kinderen limonade en een versnapering zodat we niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk  gevoed werden om zo onze levensweg te kunnen vervolgen. 

Geplaatst op 2018-07-11 in de categorie: Plechelmus (Saasveld)
Dorothea van Linschooten onderscheiden
Dorothea van Linschooten onderscheiden

Dorothea van Linschooten heeft zondag j.l. in de Plechelmusbasiliek van Oldenzaal de Medaille in Zilver van de Nederlandse Gregoriusvereniging ontvangen bij gelegenheid van haar 25-jarig jubileum als kerkkoor-dirigente. Zij dirigeert

o.a. het Oldenzaals Nederlands Basiliek Koor, dat gevormd is door samengaan van het voormailige Emmauskoor en het Dameskoor van de Drieëenheidkerk.

Pastoor Bernard Reerink reikte haar op het einde van de zondagsviering de onderscheiding uit. Hij roemde haar bijdrage aan de verzorging van de Nederlandse liturgie in de Basiliek. Terwijl zij afkomstig is uit Polen, is zij buitengewoon taalgevoelig voor de Nederlandse teksten. Ze draagt dat met veel geduld en vakvrouwschap aan het koor en aan de kerkgangers over.

Het Oldenzaals Nederlands Basiliek Koor en kerkkoren van Deurningen, Saasveld en Weerselo, het Michgoriuskoor en "Het Lutter Geluutke", die eveneens onder haar directie staan, besloten de viering met het Poolse Maria-lied van "De Zwarte Madonna".

Geplaatst op 2018-07-10 in de categorie: Parochie
Meditatieve wandeling rond
Meditatieve wandeling rond 't Stift

Op woensdagavond 4 juli is er vanaf 18.00 uur een meditatieve wandeling met film tot slot in en rond 't Stift in Weerselo. Het htema is: Pelgrimeren - Op weg

naar jezelf. Deze wandel- en filmavond is een activiteit van de oecumenische werkgroep Meditatieve wandleingen Noord - Oost Twente. Vai de link hieronder vindt u meer informatie. 

180704_Persbericht Meditatieve wandeling rond het Stift met film

 

Geplaatst op 2018-06-21 in de categorie: Remigius (Weerselo)