U bent hier: Parochie > Archief (Plechelmus)
Archief
Korendag 31 maart 2019, Oldenzaal
Korendag 31 maart 2019, Oldenzaal
”En je wacht op wat gaat komen, op wat hoop en toekomstdromen.” Zo zongen de Trippeltjes, het kinderkoor van de Plechelmusbasiliek. “His goodness and unfailing kindness shall be with me

all of my life”. Zo zong Triple One, het jongvolwassenenkoor van de Plechelmusbasiliek. “Kyrie eleison.” Zo zong het Latijnse Basiliek Koor. “Door het duister ontvouwt zich Jouw weg om mij te zien.” Zo zong het Nederlandse Basiliek Koor. Heel verschillende woorden, vanuit eenzelfde vertrouwen, vanuit eenzelfde verlangen. Pastor Zeinstra las in een muisstille kerk het prachtige verhaal voor van de verloren zoon, die opnieuw wilde beginnen. Wát je ook van Jezus denkt: als je zo'n verhaal bedenkt, ben je een genie. Pastor Janssen sprak over een nieuw begin dat iedere dag mogelijk is, over Pasen, dat dat overweldigend duidelijk maakt. Zij had die vier koren bijeen gebracht. “Want” – zei ze – “niemand weet hoe we er over tien jaar voor zullen staan. Misschien willen we dan óók wel weer een nieuw begin maken als we zonder elkaar niet verder kunnen. Dan is het goed dat je elkaar een keer ontmoet hebt...” Inderdaad, die vier héél verschillende koren kunnen nu nog wel zelfstandig verder gaan. Ze willen ook niets liever. Allevier gehecht aan hun eigen wijzen. Ze hebben elkaar niet nodig. Maar ze hebben één gemeenschappelijk kenmerk: er is geen of nauwelijks aanwas. Misschien nog een tweede kenmerk voor tenminste drie van de vier koren: voortschrijdende vergrijzing. En de kerken lopen – strómen! – leeg. De Kerkbalans duikelt naar beneden. Maar als je weet, hoe mooi het is om liturgie te vieren, om woorden en muziek te vinden die je diepste gevoelens weergeven – je zorgen (“Heer, ontferm U”), je wanhoop (“Uit de diepten roep ik tot U”), je god-verlatenheid (“Waarom hebt Gij mij...”) je verlangen (“Zoals een hert reikhalst naar levend water”) , je vertrouwen (“de Heer is mijn herder”), natuurlijk ook je blijdschap (alleluia!) – dan blijf je zingen, en “waken tot de morgen dauwt.” En nog mooier is, als je een hele kerk méé krijgt om te zingen, om al die diepste gevoelens met elkaar te delen – en te dragen. Een beetje gevoel voor poëzie is wel handig. Je hoeft het niet al te letterlijk nemen wat er in de kerken zoal klinkt. Je kunt er altijd je eigen hart volgen. Korendag. Vier verschillende koren, allemaal de moeite waard, allemaal mooi. Maar vier mooie dingen bij elkaar vormen niet vanzelf een mooi geheel. Hoeft ook (nog) niet. Maar het is beter om je op de toekomst voor te bereiden, dan er door overvallen te worden. Na afloop nog koffie in het Migchorius-huis en een drankje en een hapje, allemaal op kosten van het Parochiebestuur dat dat van zijn armoe opbracht. Gezellig? Zeker, maar wel (bijna) iedereen bij zijn eigen kluppie. We lopen niet te hard van stapel. Joop Breukel
Geplaatst op 2019-04-25 in de categorie: Plechelmus (Oldenzaal)
Oecumenische vieringen in Hofkerk en Plechelmusbasiliek
Oecumenische vieringen in Hofkerk en Plechelmusbasiliek

Het afgelopen jaar was er iedere vierde zaterdag van de maand een themaviering In een ander Licht in de basiliek. Steeds stond een lied van Stef Bos centraal. Met ingang

van januari dit jaar worden er onder deze zelfde noemer oecumensiche gebedsviering georganiseerd, door onze Plechelmusparochie en de Hofkerk. De ene maand in de Hofkerk, de andere maand in de Plechelmusbasiliek. Op zaterdag 26 januari is de eerste viering in de Hofkerk...

 

In een ander licht: viering voor zinzoekers

Stel, je gelooft niet meer in een God en hoort niet bij een kerk. En toch voel je de behoefte om te ‘vieren’, stil te zijn, na te denken over het leven of een goed gesprek te voeren. Op zaterdag 26 januari, ’s avonds van 19.00 uur tot 19.45 uur (drie kwartier dus) doet de Hofkerk de deuren open voor die zinzoekers. Iedereen is van harte welkom maar de viering is vooral bedoeld voor een ieder die zich niet meer thuis voelt in een reguliere kerk. Misschien uit teleurstelling of omdat je juist meer ruimte en uitdaging nodig hebt in je spirituele leven. Wees welkom. De viering duurt drie kwartier en is voorbereid door een groep die geen vaste banden heeft met kerk of geloof. Het is een korte viering met bijzondere teksten en liederen en veel stilte voor bezinning. Voor wie wil is er na afloop ruimte voor een persoonlijk gesprek. Deuren gaan open om 18.45 (pianomuziek live), welkom.  

 

 

In een ander licht (1)

Geplaatst op 2019-01-16 in de categorie: Geloofsgemeenschappen Oldenzaal (Oldenzaal)
70 jaar Ziekentriduum
70 jaar Ziekentriduum

Op 2 en 3 oktober j.l. werd voor de 70e keer het Ziekentriduum gehouden in Oldenzaal. Was het oorspronkelijk drie dagen samen komen voor zieken en bedlegerige mensen in de

Antoniuskerk, in de loop van de jaren werden het twee dagen en verplaatste het Triduum zich naar Zaal Kothman en dit jaar naar het Landhuis. Om dit jubileum te onderstrepen was onze aarstbisschop kardinaal Eijk uitgenodigd om de eerste dag voor te gaan in de viering van de eucharistie en om alle aanwezigen toe te spreken. Hij heeft zelf als arts maar ook als persoon veel ervaring met ziek-zijn en ouder worden en daar heeft hij een heel eerlijk en persoonlijk verhaal voer gehouden dat velen geraakt heeft. Tijdens dit 70e Triduum werd het bestuur van het Triduum geëerd met de Willibrordpalquette. De versierelen werden opgespeld door de kardinaal. De dames Diny Busscher en Gerda Meijer en de heren Dick Bosma en Albert olde Weghuis waren zeer verrast met deze bisdommelijke onderscheiding. Helaas zien zij zich, veelal om persoonlijke redenen genoodzaakt hun bestuurstaak neer te leggen. Het Triduum in deze vorm zal verdwijnen. Maar de aandacht voor onze oudere en zieke medemens gaat niet voorbij. Vanuit het pastoresteam zal gekomen worden met een nieuw initiatief. We hopen ook daar velen te mogen ontmoeten, te troosten en te inspireren.

Alber, Dick, Diny en Gerda en natuurlijk ook emeritus-pastor J. Huisman, heel hartelijk dank voor jullie jarenlange inzet voor het Ziekentriduum Oldenzaal. Het ga jullie goed!

IMG_1738

Geplaatst op 2018-11-19 in de categorie: Geloofsgemeenschappen Oldenzaal (Oldenzaal)
Onthulling plaquette trap
Onthulling plaquette trap

Op zondag 4 november 2018 werd in het bijzijn van haar nichten, een plaquette onthuld waarop aangegeven staat dat mw. Corry Scholten na haar overlijden in 2014 een legaat heeft

geschonken aan de Plechelmusparochie. Dit legaat is aangewend voor de financiering van de trap in de toren. Als blijvend eerbetoon aan mw. Scholten is deze plaquette geplaatst. Door haar donatie is het plaatsen van de noodzakelijke tweede trapopgang naar het koor financieel mogelijk geworden.

Na de Heilige Mis die ochtend werd door nichten van haar onthuld. Hierna hebben Pastor Reerink, een afvaardiging van bestuur (waaronder oud-vice-voorzitter Andre Warnaar, die steeds contact heeft gehouden met de familie) en de locatieraad van de geloofsgemeenschap Antonius / Plechelmus met de aanwezige familieleden van mw. Corry Scholten een kopje koffie gedronken. De bijgevoegde foto’s zijn tijdens deze gebeurtenis gemaakt.

SAM_4110

 

SAM_4116

 

SAM_4118

Geplaatst op 2018-11-19 in de categorie: Plechelmus (Oldenzaal)