U bent hier: Parochie > Archief (Maria)
Archief
Themaviering Dementie Mariakerk
Themaviering Dementie Mariakerk

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft 21 september uitgeroepen tot Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag wordt wereldwijd extra aandacht besteed aan dementie. In Nederland lijden ruim 250.000 mensen aan een vorm

van dementie. Dat aantal zal de komende decennia verdubbelen als gevolg van de toenemende vergrijzing in onze maatschappij. Dementie wordt volksziekte nummer 1, ook in Oldenzaal. 

 

Drie jaar geleden waren er 560 Oldenzalers met dementie, in 2025 zullen dat er 710 zijn. Een werkgroep bestaande uit leden van aantal zorgorganisaties wil zich sterk maken voor een dementievriendelijk Oldenzaal. Voor de Mariageloofsgemeenschap stond dit thema al langere tijd op de rol. Samen met vrijwilligers van de Mariakerk verzorgt het themakoor “Viventi”, met combo, uit Tilligte op zaterdag 6 oktober om 19.00 uur een speciale viering met pakkende teksten en liederen met als thema: “Dementie; dat ik het niet kan zeggen wil niet zeggen dat ik het niet voel". Koor en combo staan onder leiding van dirigente Jolanda Smellink.

U bent van harte uitgenodigd voor deze viering. Na afloop is er gelegenheid om nog wat na te praten onder het genot van een kop koffie of thee in het parochiecentrum.

J2xx6sX9_Di3jw2qWVyB7dAQWJI

Geplaatst op 2018-09-20 in de categorie: Maria (Oldenzaal)
Caritas Plechelmusparochie - Waar kunt u terecht?
Caritas Plechelmusparochie - Waar kunt u terecht?

De kerk heeft vanuit haar christelijke overtuiging altijd steun gegeven aan de minder bedeelden in de samenleving. Daarbij is ze dienstbaar door aandacht te geven aan de concrete noden van

mensen. Binnen de Rooms katholieke kerk wordt dit Caritas genoemd. De Caritas ondersteunt bij materiële en immateriële nood. De ondersteuning bieden wij aan iedereen, ongeacht de achtergrond van de persoon.

De afgelopen jaren hebben we naast ondersteuning voor kleding, eten en drinken (soms via ondersteuning van de voedselbank) onder andere bijgedragen aan bijvoorbeeld de aanschaf van laptops, een wasmachine, fietsen, bedden, het vergoeden van reiskosten, huisraad. In de kerkdorpen zijn er ook bedragen beschikbar gesteld voor ondersteuning van activiteiten voor ouderen en het vervullen van een laatste wens. Als dat nodig is helpen we mensen door ze te verwijzen naar of ze te introduceren bij andere hulpverleners, zoals maatschappelijk werk of de gemeentelijke sociale dienst. We proberen de mensen weer onderdeel te laten zijn van de samenleving, ze uit een isolement te halen. Aan de hulpvragen merken we dat het voor veel mensen lastig is de eindjes aan elkaar te knopen.

 

De structuur in onze parochie is zo dat hulpvragen via lokale coördinatoren kunnen worden gedaan. In Oldenzaal kunt u hiervoor terecht bij Diety Wolbert, 0541-519 619, mail: jwolbert@caiway.nl of bij Karin Oostindie, 06-14401420, mail: kj.oostindie@outlook.com . Daarnaast kunt u voor hulpvragen ook terecht bij het centraal parochiesecretariaat, 0541-530 485 of mailadres: secretariaat@plechelmus.nl

Uiteraard is de vertrouwelijkheid altijd gewaarborgd. Er wordt geen medewerking verleend aan anonieme hulpvragen.

 

Het verlenen van deze hulp kost veel geld. Naast de collectes die we houden zijn ook giften en legaten zeer welkom. Giften aan de Parochiële Caritas Instelling (PCI) kunnen worden afgetrokken van de belasting. Giften kunnen worden gestort op rekeningnummer NL15RABO0144701766 t.n.v. R.K. Parochiële Caritas Plechelmusparochie te Oldenzaal.

Geplaatst op 2018-03-19 in de categorie: Geloofsgemeenschappen Oldenzaal (Oldenzaal)
Palmpasen
Palmpasen

Ook dit jaar zijn er weer twee verschillende Palmpaasoptochten in Oldenzaal en wel op zondag 25 maart a.s. De ene is een optocht rondom de Plechelmusbasiliek. Daar vindt om 11.30

uur een korte Palmpaasviering plaats, waarna de kinderen buiten (bij goed weer en binnen bij slecht weer) hun optocht lopen, vooraf gegaan door koninklijke Harmonie St. Joseph. De andere vindt plaats in Zuid-Berghuizen. Deze start bij de Brede School de Leemstee aan de Helmichstraat en wordt voorafgegaan door Harmonie Semper Crescendo.

 

Een beschrijving van een Oldenzaalse Palmpaasstok

Een afgeschilde stok wordt voorzien van een lange, scherpe punt. Een bosje palm (buxus) en vier dunne (buigbare) stokjes worden om deze stok gebon­den. Op de palm komt het zogenaamde rad (van brood) te rusten. Dit gebeurt door de scherpe punt van de stok door het midden van het rad te steken en de vier stokjes kunt u heel voorzichtig door de vier windstreken van het rad prikken. Midden op het rad komt de appel, Voorzichtig met het doorboren! Op de appel de haan (liefst met kleine haan­tjes op de rug) en een uitgeblazen kippenei aan een draadje in de snavel. De stokjes op de vier windstreken van het rad worden voorzien van vlaggetjes van één kleur. Boven de vier vlaggetjes zit op elk stokje weer een klein haantje. De palmpaas wordt opgesierd met slingers van geregen krenten of rozijnen. Als laatste hang je er slingers met eitjes of andere snoepjes, een netje met paaseitjes en koeken in.

 

Als u rad en haantjes al enige dagen tevoren kunt kopen is dat aan te raden. Als ze een paar dagen gelegen hebben, breken ze niet zo snel bij het opbrengen. Voor de kleinste kinderen is een complete palmpaas niet te tillen. Maak dan een simpeler model met één haan, appel, ei en een keuze uit de boven vermelde ingrediënten.

 

Zoek op Youtube eens naar ‘palmpaasoptocht Oldenzaal’. Er staan opnames uit 1928, maar ook van recente jaren!

 

 

Geplaatst op 2018-03-19 in de categorie: Geloofsgemeenschappen Oldenzaal (Oldenzaal)
Inloopmiddag voor mensen die leven met verlies
Inloopmiddag voor mensen die leven met verlies

Dinsdagmiddag 13 maart van 14.00 - 15.00 uur is er weer een inloopmiddag voor rouwenden, mensen die moeten leven met een verlies. Hebt u behoefte om uw verhaal te vertellen,

of wilt u gewoon even contact met iemand? Loop dan vrijblijvend binnen. Koffie en thee staan voor u klaar! Deze inloopmiddag is iedere tweede dinsdag van de maand in het Centraal Secretariaat van onze parochie, aan de Spoorstraat 4a. U bent van harte welkom!

Geplaatst op 2018-03-12 in de categorie: Geloofsgemeenschappen Oldenzaal (Oldenzaal)