U bent hier: Parochie > Archief (Drieeenheid)
Archief
Caritas Plechelmusparochie - Waar kunt u terecht?
Caritas Plechelmusparochie - Waar kunt u terecht?

De kerk heeft vanuit haar christelijke overtuiging altijd steun gegeven aan de minder bedeelden in de samenleving. Daarbij is ze dienstbaar door aandacht te geven aan de concrete noden van

mensen. Binnen de Rooms katholieke kerk wordt dit Caritas genoemd. De Caritas ondersteunt bij materiële en immateriële nood. De ondersteuning bieden wij aan iedereen, ongeacht de achtergrond van de persoon.

De afgelopen jaren hebben we naast ondersteuning voor kleding, eten en drinken (soms via ondersteuning van de voedselbank) onder andere bijgedragen aan bijvoorbeeld de aanschaf van laptops, een wasmachine, fietsen, bedden, het vergoeden van reiskosten, huisraad. In de kerkdorpen zijn er ook bedragen beschikbar gesteld voor ondersteuning van activiteiten voor ouderen en het vervullen van een laatste wens. Als dat nodig is helpen we mensen door ze te verwijzen naar of ze te introduceren bij andere hulpverleners, zoals maatschappelijk werk of de gemeentelijke sociale dienst. We proberen de mensen weer onderdeel te laten zijn van de samenleving, ze uit een isolement te halen. Aan de hulpvragen merken we dat het voor veel mensen lastig is de eindjes aan elkaar te knopen.

 

De structuur in onze parochie is zo dat hulpvragen via lokale coördinatoren kunnen worden gedaan. In Oldenzaal kunt u hiervoor terecht bij Diety Wolbert, 0541-519 619, mail: jwolbert@caiway.nl of bij Karin Oostindie, 06-14401420, mail: kj.oostindie@outlook.com . Daarnaast kunt u voor hulpvragen ook terecht bij het centraal parochiesecretariaat, 0541-530 485 of mailadres: secretariaat@plechelmus.nl

Uiteraard is de vertrouwelijkheid altijd gewaarborgd. Er wordt geen medewerking verleend aan anonieme hulpvragen.

 

Het verlenen van deze hulp kost veel geld. Naast de collectes die we houden zijn ook giften en legaten zeer welkom. Giften aan de Parochiële Caritas Instelling (PCI) kunnen worden afgetrokken van de belasting. Giften kunnen worden gestort op rekeningnummer NL15RABO0144701766 t.n.v. R.K. Parochiële Caritas Plechelmusparochie te Oldenzaal.

Geplaatst op 2018-03-19 in de categorie: Geloofsgemeenschappen Oldenzaal (Oldenzaal)
Palmpasen
Palmpasen

Ook dit jaar zijn er weer twee verschillende Palmpaasoptochten in Oldenzaal en wel op zondag 25 maart a.s. De ene is een optocht rondom de Plechelmusbasiliek. Daar vindt om 11.30

uur een korte Palmpaasviering plaats, waarna de kinderen buiten (bij goed weer en binnen bij slecht weer) hun optocht lopen, vooraf gegaan door koninklijke Harmonie St. Joseph. De andere vindt plaats in Zuid-Berghuizen. Deze start bij de Brede School de Leemstee aan de Helmichstraat en wordt voorafgegaan door Harmonie Semper Crescendo.

 

Een beschrijving van een Oldenzaalse Palmpaasstok

Een afgeschilde stok wordt voorzien van een lange, scherpe punt. Een bosje palm (buxus) en vier dunne (buigbare) stokjes worden om deze stok gebon­den. Op de palm komt het zogenaamde rad (van brood) te rusten. Dit gebeurt door de scherpe punt van de stok door het midden van het rad te steken en de vier stokjes kunt u heel voorzichtig door de vier windstreken van het rad prikken. Midden op het rad komt de appel, Voorzichtig met het doorboren! Op de appel de haan (liefst met kleine haan­tjes op de rug) en een uitgeblazen kippenei aan een draadje in de snavel. De stokjes op de vier windstreken van het rad worden voorzien van vlaggetjes van één kleur. Boven de vier vlaggetjes zit op elk stokje weer een klein haantje. De palmpaas wordt opgesierd met slingers van geregen krenten of rozijnen. Als laatste hang je er slingers met eitjes of andere snoepjes, een netje met paaseitjes en koeken in.

 

Als u rad en haantjes al enige dagen tevoren kunt kopen is dat aan te raden. Als ze een paar dagen gelegen hebben, breken ze niet zo snel bij het opbrengen. Voor de kleinste kinderen is een complete palmpaas niet te tillen. Maak dan een simpeler model met één haan, appel, ei en een keuze uit de boven vermelde ingrediënten.

 

Zoek op Youtube eens naar ‘palmpaasoptocht Oldenzaal’. Er staan opnames uit 1928, maar ook van recente jaren!

 

 

Geplaatst op 2018-03-19 in de categorie: Geloofsgemeenschappen Oldenzaal (Oldenzaal)
Inloopmiddag voor mensen die leven met verlies
Inloopmiddag voor mensen die leven met verlies

Dinsdagmiddag 13 maart van 14.00 - 15.00 uur is er weer een inloopmiddag voor rouwenden, mensen die moeten leven met een verlies. Hebt u behoefte om uw verhaal te vertellen,

of wilt u gewoon even contact met iemand? Loop dan vrijblijvend binnen. Koffie en thee staan voor u klaar! Deze inloopmiddag is iedere tweede dinsdag van de maand in het Centraal Secretariaat van onze parochie, aan de Spoorstraat 4a. U bent van harte welkom!

Geplaatst op 2018-03-12 in de categorie: Geloofsgemeenschappen Oldenzaal (Oldenzaal)
Diaconale actie voor Clown Spruit
Diaconale actie voor Clown Spruit

Op 3 februari jongstleden presenteerde 38 vormelingen zich aan de geloofsgemeenschap in Oldenzaal. Zij zijn op dit moment druk bezig zich in groepjes, onder leiding van ouders, voor te bereiden

op het sacrament van het heilige Vormsel. Hulpbisschop H. Woorts komt daarvoor op 7 april naar Oldenzaal. De jongeren ontdekken in deze periode steeds meer wat het geloof voor hen kan betekenen. En dat geloven niet alleen naar de kerk gaan is of bidden, maar dat geloven ook is je handen uit de mouwen steken en iets doen voor een ander. Tijdens de presentatieviering kwam Debora van der Horst vertellen over haar bijzondere werk al Clown Spruit. Zij bezoekt o.a. verpleegtehuizen met dementerende ouderen, maar gaan ook naar plekken op de wereld waar kinderen geen kind kunnen zijn, door armoede, door oorlog, doordat ze in een vluchtelingenkamp wonen. Met en voor de kinderen probeert Clown Spruit wat vreugde te brengen en kinden te laten spelen en gewoon even kind te laten zijn...

Alle vormelingen gaan zich inzetten om voor dit goede doel geld bij elkaar te brengen. De locatieraad heeft iedere vormeling 5 euro te leen gegeven. Dit geld moeten de kinderen gebruiken om er meer van te maken, door het te investeren in bv. een spons en autowas, een meel en suiker, in papier en enveloppen. Ieder kind gaat op zijn eigen manier proberen meer geld te verdienen voor Clown Spruit. Sommigen zijn al hard bezig om auto's te wassen, of paaseitjes te verkopen.

Mochten de kinderen bij u aan de deur komen en vertellen waar zij actie voor voeren, dan weet u dat zij niet voro zichzelf maar voor Clown Spruit op pad zijn! 

Geplaatst op 2018-02-20 in de categorie: Geloofsgemeenschappen Oldenzaal (Oldenzaal)