U bent hier: Parochie > Archief
Archief
Kermisviering 30 september 10.00 uur
Kermisviering 30 september 10.00 uur

Al voor eht derde jaar wordt tijdens de Najaarskermis in Oldenzaal een kermisviering gehouden. Dit jaar doen we dat op zondag 30 september om 10.00 uur in de Autoscooter, ofwel de botsautootjes. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom om met ons mee te vieren. Er is die ochtend geen viering in de basiliek! Wel is er een eucharistieviering op zaterdagavond 29 september om 19.00 uur in de basiliek.

Geplaatst op 2018-09-26 in de categorie: Parochie
Nieuwsflits september 2018
Nieuwsflits september 2018

Er is weer een nieuwe Nieuwflits uitgekomen...

Het is weer voorbij……

De meesten van ons hebben de afgelopen maanden mogen genieten van een korte of langere vakantie. Misschien was het soms wat warm, maar we waren even uit de dagelijkse sleur. We staan er dan niet vaak bij stil dat er ook mensen zijn die het minder hebben en voor wie ook een korte vakantie niet is weg gelegd. Mensen met een laag inkomen, met specifieke hoge onkosten of mensen met schulden hebben meestal geen middelen om op vakantie te gaan. Maar ook voor mensen in een sociaal isolement geldt dat een vakantie vaak niet tot de mogelijkheden behoort.

Voor deze groep mensen is de Caritas actief. We bieden deze mensen geen vakantie aan, maar helpen hen wel hun dagelijks leven op de rails te houden, materieel en immaterieel. 

Ongeacht de achtergrond van mensen wordt ondersteuning geboden in de vorm van verwijzing naar professionele hulp (bv. maatschappelijk werk, sociale dienst). Ook kan het voorkomen dat ondersteuning wordt gegeven in de vorm van kleding, eten en drinken (soms via de voedselbank), een fiets, laptop, wasmachine. In de kerkdorpen zijn er ook bedragen beschikbaar gesteld voor ondersteuning van activiteiten voor ouderen en het vervullen van een laatste wens. We proberen de mensen weer onderdeel te laten zijn van de samenleving, ze uit een isolement te halen. 

 

Het verlenen van deze hulp kost natuurlijk geld. Naast de collectes die we houden zijn ook giften en legaten zeer welkom. Giften aan de Parochiële Caritas Instelling (PCI) kunnen worden afgetrokken van de belasting. Giften kunnen worden gestort op rekeningnummer NL15RABO0144701766 t.n.v. R.K. Parochiële Caritas Plechelmusparochie te Oldenzaal. 

 

Waar kunt u terecht?

In onze parochie worden hulpvragen via een lokaal aanspreekpunt/coördinator in behandeling genomen. 

Contactgegevens vindt u in uw eigen parochie/dorpsblad.

Hulpvragen kunt u daarnaast indienen via het Centraal Cecretariaat, 0541-530 485  of mailadres: secretariaat@plechelmus.nl 

Uiteraard is de vertrouwelijkheid altijd gewaarborgd. 

 

Mariakapel Tankenberg

Naar aanleiding van de publicatie over het afgelasten van de Mariaviering op 18 augustus 2018 in de Mariakapel op de Tankenberg wil het parochiebestuur van de Plechelmusparochie hierover graag enige opheldering verschaffen.

Er zijn dit jaar twee gesprekken met de "Noabers" geweest. Eén punt dat tijdens deze gesprekken aan de orde is geweest was de te houden Mariaviering op 18 augustus 2018. Het parochiebestuur heeft in deze gesprekken de "Noabers" verzocht hierover contact op te nemen met het pastoresteam. Dit omdat de Mariakapel eigendom is van de parochie en deze viering onder verantwoordelijkheid van het pastoresteam valt. Er is niet gesteld dat het pastoresteam in deze viering voor zou moeten gaan.

De "Noabers" hebben geen contact met het pastoresteam opgenomen en hebben de viering geannuleerd. 

Het bestuur betreurt het dat een viering, waar zij absoluut niet tegen waren, wordt afgeblazen omdat de "Noabers" het, voor het bestuur enige gestelde, verzoek (om contact op te nemen met het pastoresteam) niet zijn nagekomen. 

Het bestuur vindt het uiteraard bewonderenswaardig dat de bloemengroep de Mariakapel zo mooi in de bloemen heeft gezet. Waarvoor hartelijk dank.

 

Nieuwe activiteit Lichtprocessieweek 

Jaarlijks wordt begin oktober in Saasveld de kasteeltuin prachtig verlicht ter gelegenheid van de Lichtprocessie. Deze sfeervol verlichte tuin mag gezien worden. Daarom is er dit jaar op donderdagavond 4 oktobereen extra activiteit, die in het teken staat van “Kracht van het Licht”.

De inloop in de Plechelmuskerk is om 19.30 uur, de aanvang van de bijeenkomst is om 20.00 uur. 

Na een prachtig lied volgt een rondgang, met muziek en gedichten, door de verlichte kasteeltuin waarbij u een kaarsje kunt plaatsen bij het Mariakapelletje. Aansluitend volgt in de kerk een klankschalenconcert, dat uitgevoerd wordt door Karin Millo. Laat u verrassen door de harmonische geluiden van de klankschalen. 

Na afloop wordt u koffie en thee aangeboden en kunt u de verlichte kasteeltuin nogmaals bekijken. Ook bij slecht weer gaat deze bijeenkomst door, het programma wordt dan aangepast.

 

Op zaterdagavond 6 oktober wordt in en om de St. Plechelmuskerk voor de 58e keer de jaarlijkse traditionele Lichtprocessie ter ere van Maria gehouden. Aansluitend aan de viering van 19.00 uur volgt de processie over het verlichte kerkeiland.

Dragers uit de vier buurtschappen dragen het Mariabeeld, begeleid door lantaarns, toortsen en bruidjes, in een sfeervolle processie over het kerkplein, door de kasteeltuin en over het kerkhof. De processie wordt muzikaal begeleid door het dames- en herenkoor en de Koninklijke Muziekvereniging St. Caecilia uit Saasveld. Muziek en zang worden afgewisseld met het bidden van een tientje van de rozenkrans. Voorganger is pastor Janssen.

 

In de weken voorafgaand aan de Lichtprocessie is een grote groep vrijwilligers bezig geweest om de verschillende lichtjes in de tuin te plaatsen. Dit ziet er in het donker prachtig uit. Om meer mensen in de gelegenheid te stellen de verlichte tuin te bekijken, is er op vrijdagavond 5 oktober van 20.00-21.00 uur gelegenheid om te wandelen door de sfeervol verlichte tuin. Dit kan ook op zaterdag na afloop van de processie. We hopen dat velen zullen deelnemen aan de sfeervolle activiteiten.

 

Kermisviering

Op zondag 30 september om 10.00 uur organiseren we voor de derde keer een Kermisviering! We zijn weer welkom op de Autoscooter om daar tussen de botsautootjes de eucharistie te vieren. Wilt u op deze unieke plek de viering meemaken? Dan bent u van harte welkom! Deze viering is voor jong en oud! Er is die ochtend GEEN vieirng in de basiliek. Wel is er op zaterdag 29 september een eucharistieviering in de basiliek, waar u van harte welkom bent!

 

Meditatieve vieringen

Iedere maandagmiddag in de maand oktober is er om 14.30 uur een meditatieve viering in de Plechelmusbasiliek. Deze maand gaan de vieringen over de Geheimen van de Rozenkrans. Er wordt gebeden, uit de bijbel gelezen, gezongen en we steken kaarsje aan voor onze eigen intenties. U bent van harte welkom!

Geplaatst op 2018-09-20 in de categorie: Parochie
Themaviering Dementie Mariakerk
Themaviering Dementie Mariakerk

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft 21 september uitgeroepen tot Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag wordt wereldwijd extra aandacht besteed aan dementie. In Nederland lijden ruim 250.000 mensen aan een vorm

van dementie. Dat aantal zal de komende decennia verdubbelen als gevolg van de toenemende vergrijzing in onze maatschappij. Dementie wordt volksziekte nummer 1, ook in Oldenzaal. 

 

Drie jaar geleden waren er 560 Oldenzalers met dementie, in 2025 zullen dat er 710 zijn. Een werkgroep bestaande uit leden van aantal zorgorganisaties wil zich sterk maken voor een dementievriendelijk Oldenzaal. Voor de Mariageloofsgemeenschap stond dit thema al langere tijd op de rol. Samen met vrijwilligers van de Mariakerk verzorgt het themakoor “Viventi”, met combo, uit Tilligte op zaterdag 6 oktober om 19.00 uur een speciale viering met pakkende teksten en liederen met als thema: “Dementie; dat ik het niet kan zeggen wil niet zeggen dat ik het niet voel". Koor en combo staan onder leiding van dirigente Jolanda Smellink.

U bent van harte uitgenodigd voor deze viering. Na afloop is er gelegenheid om nog wat na te praten onder het genot van een kop koffie of thee in het parochiecentrum.

J2xx6sX9_Di3jw2qWVyB7dAQWJI

Geplaatst op 2018-09-20 in de categorie: Maria (Oldenzaal)
Oogstdankdag in Rossum
Oogstdankdag in Rossum

Op zondag 23 september vieren we oogstdankdag in onze kerk. Er is om 9.30 uur een Wo-Co viering met vrijwilligers en zang verzorgd door het koor Tu-Imbe. Na de viering is er buiten voor de kerk koffie/thee met krentenwegge. Voor de kinderen is er frisdrank. Tevens zal de Vredesvlag worden gestreken.

 

Het thema van dit jaar is Granen en Brood. In de kerk is van alles te zien met betrekking op granen en brood. Denk hierbij aan verschillende soorten granen, broden, aanverwante voorwerpen die gebruikt worden bij het zaaien, maaien of oogsten. Zeker de moeite waard om een kijkje te nemen. De kerk is de gehele dag geopend.

U bent allen van harte welkom.

 

Geplaatst op 2018-09-17 in de categorie: Plechelmus (Rossum)