U bent hier: Parochie > Archief
Archief
Nieuwsflits november 2018
Nieuwsflits november 2018

Allerheiligen en Allerzielen

Begin november is voor veel mensen een lastige periode: het is de tijd dat wij onze overledenen gedenken. Dat wij stilstaan bij wie wij hebben verloren. En dat

doet vaak pijn. 

Maar eerst vieren wij de feestdag van Allerheiligen: het feest voor alle heiligen die bij God in de hemel zijn, en die geen eigen feestdag hebben. Maar dat maakt ze niet minder belangrijk! Heiligen zijn een voorbeeld voor ons, christenen, om te leven zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan. 

En dan, een dag later, vieren wij Allerzielen. Die ene dag in het jaar waarop wij stil staan bij diegenen die wij hebben moeten missen. Samen. Want juist dat samen gedenken geeft troost: gedeelte smart is immers halve smart? Ik bid ons allen, die mensen hebben verloren, een gezegende Allerzielenviering toe. Een viering waarin wij onze geliefden bij name mogen noemen. En waarin wij ons in herinnering mogen brengen dat wij mogen geloven dat wij iedereen die wij nu zo missen, eens weer terug zullen zien, bij onze God in de hemel!

 

Pastor Constance Janssen – de Ridder

 

Informatieavond in verband met het voornemen om de kerk van de H. Drieëenheid aan de eredienst te onttrekken

Aan de parochianen van de H. Plechelmusparochie,

 

zoals bekend is er reeds lange tijd sprake van een proces, waarbij steeds meer mensen zich niet meer verbonden voelen met een kerk. Dat betekent, dat er steeds minder mensen naar de kerk komen en dit heeft grote gevolgen voor de instandhouding van kerkgebouwen. De kosten van achterstallig onderhoud, jaarlijkse instandhouding en energie kunnen niet meer betaald worden uit de opbrengsten van de kerkbijdragen, collecten, giften en andere baten.

Dit proces voltrekt zich ook binnen de H. Plechelmusparochie. In de periode vanaf het jaar 2001 is het aantal kerkgangers in de parochie meer dan gehalveerd. Binnen de parochie is er een overcapaciteit aan gebouwen ontstaan. Het bestuur heeft deze ontwikkeling voorzien en in de ‘Visie 2024’ is reeds een teruggang in het aantal kerkgebouwen gemeld. Met name in de stad Oldenzaal, waar kerkgebouwen op een relatief korte afstand van elkaar staan, zullen enkele kerken met bijgebouwen moeten worden af gestoten.

 

In de H. Drieëenheidkerk worden inmiddels geen erediensten meer gehouden. De kerk is eigenlijk niet meer als zodanig in gebruik. Het bestuur heeft daarom een proces gestart, waarbij de kerk aan de eredienst wordt onttrokken.

Het Aartsbisdom is van dit voornemen in kennis gesteld en inmiddels is er een gesprek geweest tussen de vicaris, de econoom van het Aartsbisdom en ons bestuur.

Onderdeel van het onttrekkingsproces vormen een informatieavond en op een later moment een hoorzitting. Tijdens de informatieavond worden de aanwezigen geïnformeerd over de stand van zaken in het proces. Uiteraard is er die avond ook ruimte om vragen te stellen.

 

Deze informatieavond wordt gehouden op:

donderdag 15 november a.s.

van 20.00 uur – 21.30 uur

in de H. Antoniuskerk, Spoorstraat 4a in Oldenzaal.

 

Het bestuur nodigt  u hierbij van harte uit om bij die informatieavond aanwezig te zijn.

 

Namens het parochiebestuur, 

Tom Kok, vice-voorzitter

 

Bakkie Troost

Op 2 november in de ochtend zullen de pastores Janssen en Sleegers op de kerkhoven van Rossum, Saasveld, Deurningen en Weerselo aanwezig zijn om een luisterend oor te bieden voor degenen die juist die dag hun vaak zware gang naar het graf van een geliefde hebben gemaakt. In overleg met de pastoraatsgroepen wordt er ook koffie of thee geschonken, om je even aan te warmen. We hopen velen te mogen ontmoeten.

Rossum en Deurningen 9.30 – 11.00 uur

Saasveld en Weerselo 11.30 -13.00 uur

 

Inloopmiddagen voor rouwenden

Vanaf dinsdag 13 november is er voortaan iedere tweede dinsdag van de maand van 14.00 – 15.00 uur een inloopmiddag voor mensen die moeten leven met een verlies in hun leven. Velen die hun man of vrouw hebben verloren, zijn vaak sterk en zeggen eenvoudig dat het leven toch verder gaat. Maar de ervaring leert ook dat het niet altijd eenvoudig is om over je verdriet en het gemis van een geliefde te praten en om gehoor te vinden voor jouw verhaal. Daarom willen wij een luisterend oor bieden en een bakkie troost schenken. Stap over de drempel en weet dat je van harte welkom bent, hoe kort of lang je ook al alleen bent of iemand in je naaste kring verloren hebt aan de dood.

Iedere tweede dinsdag van de maand 

14.00 – 15.00 uur Centraal Secretariaat Spoorstraat 4a Oldenzaal

 

Top 2000-viering

Ook dit jaar houden we weer een Top 2000-viering in de Remigiuskerk te Weerselo en wel op donderdag 27 december om 19.00 uur. Het thema is dit jaar Een nieuw begin. Heb jij een nieuw begin gemaakt dit jaar? Of ga jij een nieuw begin maken? Heb je een nummer uit de Top 2000 dat daar voor jou bij past en wil jij jouw verhaal met ons delen? Neem dan contact op met pastor Janssen of pastor Sleegers. 

 

 

Geplaatst op 2018-10-31 in de categorie: Parochie
Informatieavond ivm voornemen H. Drieëenheidkerk aan eredienst te onttrekken
Informatieavond ivm voornemen H. Drieëenheidkerk aan eredienst te onttrekken

Aan de parochianen van de H. Plechelmusparochie,

zoals bekend is er reeds lange tijd sprake van een proces, waarbij steeds meer mensen zich niet meer verbonden voelen met een kerk. Dat

betekent, dat er steeds minder mensen naar de kerk komen en dit heeft grote gevolgen voor de instandhouding van kerkgebouwen. De kosten van achterstallig onderhoud, jaarlijkse instandhouding en energie kunnen niet meer betaald worden uit de opbrengsten van de kerkbijdragen, collecten, giften en andere baten.

Dit proces voltrekt zich ook binnen de H. Plechelmusparochie. In de periode vanaf het jaar 2001 is het aantal kerkgangers in de parochie meer dan gehalveerd. Binnen de parochie is er een overcapaciteit aan gebouwen ontstaan. Het bestuur heeft deze ontwikkeling voorzien en in de ‘Visie 2024’ is reeds een teruggang in het aantal kerkgebouwen gemeld. Met name in de stad Oldenzaal, waar kerkgebouwen op een relatief korte afstand van elkaar staan, zullen enkele kerken met bijgebouwen moeten worden afgestoten.

In de H. Drieëenheidkerk worden inmiddels geen erediensten meer gehouden. De kerk is eigenlijk niet meer als zodanig in gebruik. Het bestuur heeft daarom een proces gestart, waarbij de kerk aan de eredienst wordt onttrokken.

Het Aartsbisdom is van dit voornemen in kennis gesteld en inmiddels is er een gesprek geweest tussen de vicaris, de econoom van het Aartsbisdom en ons bestuur.

Onderdeel van het onttrekkingsproces vormen een informatieavond en op een later moment een hoorzitting. Tijdens de informatieavond worden de aanwezigen geïnformeerd over de stand van zaken in het proces. Uiteraard is er die avond ook ruimte om vragen te stellen.

Deze informatieavond wordt gehouden op:

donderdag 15 november a.s.

van 20.00 uur – 21.30 uur

in de H. Antoniuskerk, Spoorstraat 4a in Oldenzaal.

 

Het bestuur nodigt u hierbij van harte uit om bij die informatieavond aanwezig te zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur H. Plechelmusparochie

 

2018-10-29 Uitnodiging informatieavond proces onttrekking eredienst H.Drieëenheidkerk

Geplaatst op 2018-10-30 in de categorie: Parochie
Concert Oldenzaal Latijns/Gregoriaans BasiliekKoor
Concert Oldenzaal Latijns/Gregoriaans BasiliekKoor

ZONDAG 11 NOVEMBER 15.30 UUR PLECHELMUS BASILIEK I.S.M. PROJECT ORKEST TWENTE

Het OLDENZAALS LATIJNS BASILIEKKOOR, rond de 80 leden,geeft op zondag 11 november een concert, met eigen solisten, in de monumentale Plechelmusbasiliek in

Oldenzaal, in samenwerking met het PROJECT ORKEST TWENTE. Het geheel staat onder leiding van Han Schokker en ook Dennis Vallenduuk zal aan het orgel zijn medewerking verlenen. De aanvang van het concert is 15.30 uur.

Het OLBK streeft er naar om deze klassieke muziekcultuur levend te houden door middel van uitvoeringen tijdens vieringen, maar ook door het verzorgen van concerten, op deze manier wil het OLBK een breder publiek te bereiken. Het OLBK heeft in verschillende steden van Europa gezongen o.a.; Rome, Parijs, Antwerpen, Gent, Praag, Berlijn, Londen en in de kathedraal van Canterbury, en onlangs nog in de Dom van Salzburg, en op 28 oktober 2018, vlak voor het concert zingt het  OLBK nog tijdens de Plechtige Hoogmis in de Dom van Keulen. En ook het Project Orkest Twente rond de 25 leden, is een ensemble dat in verschillende bezettingen optreedt in de regio Twente, de Achterhoek en de Duitse grensstreek. Het orkest bestaat uit professionals en vergevorderde amateurs die elkaar kennen uit diverse regionale orkesten. Energie, enthousiasme en vakmanschap vormen de sfeerbepalende elementen van dit orkest. Samen vormen het OLBK en het Project Orkest Twente een unieke combinatie en gaan het volgende programma met veel passie ten gehore brengen.

* Wohl mir dass, JS Bach

* Ave Verum, WA Mozart

* Laudate Dominum, WA Mozart

* Gloria en Et in terra Pax, A.Vivaldi

* Concerto a-moll, Vivaldi/J.S.Bach

* Mis in G, F.Schubert

P A U Z  E

* Krönungsmesse, W.A. Mozart

* Psalm 150, C.Franck

* Hallelujah, G.F.Händel

 

ENTREEPRIJS 10 EURO (inclusief consumptie)

Kaarten zijn verkrijgbaar bij TOURIST INFO Grootestraat 35 Oldenzaal of door overmaking op rekeningnummer NL54 RABO 0156893576  ten name van de penningmeester Oldenzaals Latijns Basiliekkoor, de kaarten worden U dan toegestuurd.

Dus noteer vast 11 NOVEMBER 2018 15.30 uur, in Uw agenda !!

 

unnamed-61

Geplaatst op 2018-10-29 in de categorie: Plechelmus (Oldenzaal)
Halloween in de kerk?
Halloween in de kerk?

Vrijdag 26 oktober van 18.30 - 21.00 uur is weer De Plechelmus OPEN (voorheen Nightfever). De Plechelmusbasiliek is dan geopend voor publiek. We staan stil bij Halloween, ofwel All Hallows

Eve, beter bekend als Allerheiligen-avond. Pastores en vrijwilligers gaan de straat op om mensen een kaarsje aan te bieden en uit te nodigen dat in de basiliek op te steken. De basiliek is sfeervol verlicht en op het priesterkoor staan veel verschillende heiligenbeelden tentoongesteld. Je kunt informatie krijgen over Allerheillgen en Halloween, je kunt je licht opsteken, je kunt meedoen met een Heiligenkwis, je kunt een voobede of intenties schrijven en tot rust komen... Kom binnen en laat je raken!

Geplaatst op 2018-10-25 in de categorie: Parochie