U bent hier: Parochie > Archief
Archief
Uitnodiging Openluchtviering Saasveld 1 juli
Uitnodiging Openluchtviering Saasveld 1 juli

Op zondagmorgen 1 juli vindt een heel bijzondere viering plaats in Saasveld: in de tuin achter de kerk is een openluchtviering waaraan bijna alle kinderkoren uit de dorpen meedoen. De viering

begint om 10.00 uur, en na afloop drinken we gezellig samen koffie of limonade, met krentenwegge. Daarna is er gelegenheid de mooie tuin te bekijken. 

U kunt ook op de fiets komen, want op 1 juli vindt weer de jaarlijkse fietstocht ‘Van Plechelmus tot Plechelmus’ plaats. In elk van de vijf Plechelmuskerken in Twente kunt u voor 2 euro een route kopen die langs alle kerken leidt. Onderweg komt u bijzondere dingen tegen: Mariakapelletjes, landkruisen en bijvoorbeeld het monument ‘De Hel’. 

Graag tot ziens op 1 juli!

Een hartelijke groet van pastor Constance Janssen

Geplaatst op 2018-06-20 in de categorie: Parochie
Van Plechelmus naar Plechelmus
Van Plechelmus naar Plechelmus

EEN FEEST OM TE FIETSEN!

Op zondag 1 juli 2018 vindt de derde editie plaats van de fietstocht ‘Van Plechelmus tot Plechelmus’. De fietstocht van 40 kilometer door het mooie en gevarieerde

Twentse landschap kent highlights, zoals het Lutterkerkpad, het Loabultpad, Het Everloo, de kasteeltuin van Saasveld, de Gammelkerbeek en het Hulsbeek. Langs de weg ziet de fietser Mariakapelletjes, landkruisen en wereldse uitingen als een galg aan het Loabultpad en het monument ‘De Hel’ aan de Hanhofweg. 

De St. Plechelmuskerken in De Lutte, Rossum, Saasveld en Deurningen en de St. Plechelmusbasiliek in Oldenzaal zijn op die dag geopend van 11.00 uur - 16.00 uur. 

Bij elke kerk liggen:

1. De gratis flyer ‘Een feest om te fietsen’ met op de achterzijde de plattegrond Plechelmusroute. 

2. Het ‘Plechelmusboekje’ met veel informatie over de kerkgeschiedenis, het kerkgebouw, beelden rondom de kerk en de kerkschatten. Het boekje is voor € 2,- te koop.

De bezoekers krijgen, indien gewenst, informatie over de kerk en kunnen de kerkschatten bewonderen.

 

Wat is nu een mooier begin van een dergelijke fietstocht dan een viering in de openlucht. Op 1 juli is op het kerkeiland in Saasveld een openluchtviering, die om 9.30 uur begint. De vier kerkdorpen van onze Plechelmusparochie hebben deze vieirng georganiseerd en de jeugd / kinderkoren zullen zingen! Na de viering is er koffie ne thee met wat lekkers. Iedereen is van harte welkom om mee te vieren en daarna kerk en tuin te bekijken en verder te fietsen naar één van de andere Plechelmuskerken hierin de omgeving. De moeite waard!

Geplaatst op 2018-06-13 in de categorie: Parochie
Camino der lage landen
Camino der lage landen

Bent u een fervent wandelaar? Loopt u graag het vuur uit uw sloffen? Houdt u van pelgrimeren? Dan is de Jacobuswandeltocht a.s weekeinde misschien wel iets voor u! Lopen of fietsen

van Enschede naar Oldenzaal, of van Oldenzaal naar Enschede. Via onderstaande link vindt u meerinformatie en kunt u zich opgeven!

https://www.santiago.nl/vereniging/camino-der-lage-landen-volle-gang

 

logo_CLL

Geplaatst op 2018-06-13 in de categorie: Parochie
Conceptplan herinrichting Plechelmusbasiliek: conceptplan
Conceptplan herinrichting Plechelmusbasiliek: conceptplan

Enige maanden geleden is door het parochiebestuur een Klankbordgroep in het leven geroepen, die onder leiding van architect Pim van Dijk, ging kijken naar mogelijkheden om te komen tot een

herinrichting van de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal.

 

Op maandag 16 april j.l. vond in de Plechelmusbasiliek de presentatie plaats van het conceptplan voor de herinrichting van diezelfde basiliek. In deze serie artikelen gaan we nader in op de plannen: welke zaken speelden een rol bij de tot standkoming van de plannen, wat houden de plannen precies in en hoe nu verder.

 

Deel vijf in de serie over het Conceptplan Plechelmusbasiliek:

 

Conceptplan 

In het afgelopen jaar heeft Pim van Dijk samen met de klankbordgroep in opdracht van het Parochiebestuur het kerkinterieur bekeken, besproken, gewaardeerd en bestudeerd. Er werd gekeken naar het plein rondom de kerk, de toegang door de toren (die eigendom is van de stadgemeente Oldenzaal), en we doorvorsten het interieur van achter in de kerk tot vooraan achter het hoofdaltaar. Er staat heel veel in de kerk: de banken, de beelden, de vaandels, de doopvont.

 

Onze zintuigen merken de harmonie in vorm, kleur, licht, klank, en lucht. Daarin ervaren we het ware, het goede en het schone. De balans draagt bij tot rust, tot overweging en tot de verbinding met het geestelijke.  Een kerkruimte die goed is ingericht heeft die balans, hetzij in zijn symmetrie of asymmetrie. Het bepaalt mede de sacrale kwaliteit van het kerkgebouw. 

Bij het binnentreden van de kerkruimte ervaart men - als het goed is - direct iets onalledaags. Verschillende aspecten spelen – vaak onbewust - een rol in de sfeer en in de belevingswaarden van die ruimte. Soms lijkt het of de sfeer los is gekomen van de wereld er omheen, vrij van de dagelijkse hectiek zonder dat het ons bevreemd. De ingrediënten zijn de historie, akoestiek, licht, klimaat en de textuur van de gebruikte materialen, die samen een esthetisch geheel vormen.

De beweging die mensen door het kerkgebouw heen maken hebben we in de klankbordgroep omgezet naar de indeling van de Plechelmus Basiliek. Dit patroon ziet er schematisch als volgt uit:

De kerk heeft een kruisvorm en is georiënteerd op het oosten, gericht op de toekomst. De dwars - as ligt op de noord - zuid - as. Op het snijpunt van deze twee assen ligt hier de centrale vierkante ruimte 'de kruising' genaamd. Het is een belangrijk middelpunt in de ruimte omdat vanuit de vier richtingen deze plek optimale zichtlijnen heeft. 

Het meubilair hier in het liturgisch midden, heeft door zijn specifieke rol in de liturgie een unieke relatie met de gemeenschap. De stoelen of banken in verschillende kerkgebouwen kunnen wel veel overeenkomsten hebben maar er zijn geen twee kerken die een identiek altaar of ambo hebben. De liturgische meubelstukken zijn unieke kunstwerken die met veel aandacht voor symboliek en ritueel ontworpen worden. 

 

concpetplan1

 

conceptplan2

 

Lees ook: 

Conceptplan herinrichting Plechelmusbasiliek: Beleving

 

 

 

Geplaatst op 2018-06-13 in de categorie: Parochie