U bent hier: Parochie > Archief
Archief
Korendag 31 maart 2019, Oldenzaal
Korendag 31 maart 2019, Oldenzaal
”En je wacht op wat gaat komen, op wat hoop en toekomstdromen.” Zo zongen de Trippeltjes, het kinderkoor van de Plechelmusbasiliek. “His goodness and unfailing kindness shall be with me

all of my life”. Zo zong Triple One, het jongvolwassenenkoor van de Plechelmusbasiliek. “Kyrie eleison.” Zo zong het Latijnse Basiliek Koor. “Door het duister ontvouwt zich Jouw weg om mij te zien.” Zo zong het Nederlandse Basiliek Koor. Heel verschillende woorden, vanuit eenzelfde vertrouwen, vanuit eenzelfde verlangen. Pastor Zeinstra las in een muisstille kerk het prachtige verhaal voor van de verloren zoon, die opnieuw wilde beginnen. Wát je ook van Jezus denkt: als je zo'n verhaal bedenkt, ben je een genie. Pastor Janssen sprak over een nieuw begin dat iedere dag mogelijk is, over Pasen, dat dat overweldigend duidelijk maakt. Zij had die vier koren bijeen gebracht. “Want” – zei ze – “niemand weet hoe we er over tien jaar voor zullen staan. Misschien willen we dan óók wel weer een nieuw begin maken als we zonder elkaar niet verder kunnen. Dan is het goed dat je elkaar een keer ontmoet hebt...” Inderdaad, die vier héél verschillende koren kunnen nu nog wel zelfstandig verder gaan. Ze willen ook niets liever. Allevier gehecht aan hun eigen wijzen. Ze hebben elkaar niet nodig. Maar ze hebben één gemeenschappelijk kenmerk: er is geen of nauwelijks aanwas. Misschien nog een tweede kenmerk voor tenminste drie van de vier koren: voortschrijdende vergrijzing. En de kerken lopen – strómen! – leeg. De Kerkbalans duikelt naar beneden. Maar als je weet, hoe mooi het is om liturgie te vieren, om woorden en muziek te vinden die je diepste gevoelens weergeven – je zorgen (“Heer, ontferm U”), je wanhoop (“Uit de diepten roep ik tot U”), je god-verlatenheid (“Waarom hebt Gij mij...”) je verlangen (“Zoals een hert reikhalst naar levend water”) , je vertrouwen (“de Heer is mijn herder”), natuurlijk ook je blijdschap (alleluia!) – dan blijf je zingen, en “waken tot de morgen dauwt.” En nog mooier is, als je een hele kerk méé krijgt om te zingen, om al die diepste gevoelens met elkaar te delen – en te dragen. Een beetje gevoel voor poëzie is wel handig. Je hoeft het niet al te letterlijk nemen wat er in de kerken zoal klinkt. Je kunt er altijd je eigen hart volgen. Korendag. Vier verschillende koren, allemaal de moeite waard, allemaal mooi. Maar vier mooie dingen bij elkaar vormen niet vanzelf een mooi geheel. Hoeft ook (nog) niet. Maar het is beter om je op de toekomst voor te bereiden, dan er door overvallen te worden. Na afloop nog koffie in het Migchorius-huis en een drankje en een hapje, allemaal op kosten van het Parochiebestuur dat dat van zijn armoe opbracht. Gezellig? Zeker, maar wel (bijna) iedereen bij zijn eigen kluppie. We lopen niet te hard van stapel. Joop Breukel
Geplaatst op 2019-04-25 in de categorie: Plechelmus (Oldenzaal)
Pasen 2019
Pasen 2019
Drie dagen na het overlijden van Jezus, ’s morgens vroeg, gingen twee Maria’s naar Zijn graf – om te zien dat het leeg was! De eerste Paasmorgen was aangebroken. In

de lente. Toeval? Misschien wel, maar wat is dat moment ons prachtig toegevallen! Want, net als de lente, mag ook Pasen voor ons een nieuw begin zijn. Een nieuw begin met onze opgestane Heer! Hij gaf Zijn leven voor ons, aan het kruis, op Goede Vrijdag. De dag die zo goed is omdat het sterven van Jezus voor ons een nieuw begin betekent. Hij stierf voor alles wat maar mis kan gaan in een mensenleven. En vervolgens mogen wij op Paasmorgen met Jezus opstaan. Loskomen, uit alles wat ons weerhoudt echt gelukkig te zijn, en er echt te zijn voor elkaar. Laten we dan met vreugde die prachtige woorden meezingen die zo vaak weerklinken in de Paastijd: U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen daalde d’ engel af, heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer! Ik wens ons allen een zalig Pasen! Pastor Constance Janssen
Geplaatst op 2019-04-22 in de categorie: Parochie
Paasgroet kardinaal Eijk
Paasgroet kardinaal Eijk
Een groet van de aartsbisschop aan alle gelovigen van het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduum 2019

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, In Nederland bevinden wij ons nu in het Rembrandtjaar; in 2019 is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn is gestorven. Tot ver over onze eigen grenzen heen is hij bekend en wordt zijn werk bewonderd. Een van zijn mooiste schilderijen is voor mij De Emmaüsgangers, dat hij in 1648 heeft gemaakt. Hierop is het moment afgebeeld waarop de Emmaüsgangers Jezus, de Verrezen Heer, herkennen: wanneer Hij aan tafel het brood voor hen breekt. Als Aartsbisdom Utrecht gaan wij vanaf de eerste zondag van de Advent 2019 ook een bijzonder jaar in: een Jaar van de Eucharistie. Hierdoor beogen mijn hulpbisschoppen, vicarissen en ik te bereiken dat dit sacrament van de blijvende aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus midden onder ons steeds meer (of wellicht opnieuw) een centrale plek in het hart van ons geloofsleven gaat innemen. Binnenkort zal ik hierover een pastorale brief doen uitgaan. Op Witte Donderdag heeft de Heer tijdens het Laatste Avondmaal de Eucharistie ingesteld. Hierdoor wordt zijn op Goede Vrijdag eens en voor altijd volbrachte offer op het kruis voor ons tegenwoordig gesteld. Twee van de leerlingen – diep ontgoocheld na Jezus’ kruisdood van Jeruzalem op weg naar Emmaüs – herkenden de verrezen Heer toen Hij voor hen het brood brak (Lucas 24, 13-35). In de Eucharistie blijft de Heer dat via de priester voor ons doen, opdat wij Hem zelf ontvangen. Als beeld voor het Jaar van de Eucharistie is daarom gekozen voor genoemd schilderij De Emmaüsgangers van Rembrandt (Parijs, Musée du Louvre). Hieronder treft u het aan. Hier spreek ik de hoop uit dat het komende Jaar van de Eucharistie eraan mag bijdragen dat we minstens elke zondag in het sacrament van de Eucharistie het voedsel zoeken dat we nodig hebben om Hem na te volgen op weg naar Gods eeuwig Koninkrijk. Graag wens ik u – mede namens mijn hulpbisschoppen en vicarissen – alvast van harte een Zalig Pasen en de overvloedige zegen van de Verrezen Heer. + Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht
Geplaatst op 2019-04-22 in de categorie: Parochie
De Passie van Pasen, Saasveld
De Passie van Pasen, Saasveld
Kom en ga mee Beleef samen met het koor Da Capo op Goede Vrijdag 19 april 2019 het Passieverhaal in een eigentijds jasje.

Het wordt een bijzondere uitvoering met fraaie filmbeelden en Nederlandstalige liedjes. Met hulp van vele spelers wordt het verhaal verteld. Decor: het prachtige kerkeiland en de kasteeltuin. Kom kijken en luisteren Goede Vrijdag 19 april 19.00 uur St.-Plechelmuskerk Saasveld. Na afloop: koffie, thee of frisdrank. Een vrije gift is van harte welkom.
Geplaatst op 2019-04-18 in de categorie: Plechelmus (Saasveld)