Nieuws

Nieuwsflits juli / augustus 2018
Nieuwsflits juli / augustus 2018

Zalige Titus Brandsma

Midden in de vakantietijd gedenkt de kerk de Zalige Titus Brandsma. Deze pater karmeliet waarschuwde al in de jaren dertig van de vorige eeuw voor de gevaren van

het opkomende nationaalsocialisme in Duitsland. Hij veroordeelde toen al de anti-Joodse maatregelen van het Hitler-regime. Tijdens de bezetting van Nederland kwam hij op voor de vrijheid van de katholieke pers. De Duitse bezetter zag daarom in hem een aanstichter van een oppositiebeweging en liet hem arresteren. Hij kwam in de gevangenis terecht in Scheveningen en aansluitend in het doorgangskamp Amersfoort. Op 16 mei 1942 werd Titus op transport gesteld naar het concentratiekamp Dachau. Daar moest hij met vele anderen leren in kringen te lopen, op appel staan, hard te lopen, te salueren, commando’s te verstaan en zegevierende soldatenliederen te zingen, zeg maar een soort omscholing om je eigen identiteit te vernietigen. Dit alles verzwakte Titus op een ernstige wijze.

Later kwam Titus daarom in een ziekenbarak waar hij een dodelijke spuit kreeg op zondag 26 juli 1942. Dat alles was volgens een plan, want Titus stond op een dodenlijst.

Hij is in 1985 als martelaar zalig verklaard, omdat hij het woord van het evangelie heeft begrepen en er ook praktische consequenties aan verbond. Dat kostte hem zijn leven.

Vrijdag 27 juli 2018 gedenken wij een moedig mens.

 

Pastor B. Reerink

 

Bereikbaarheid in de zomervakantie

De zomer is ook de tijd dat velen vakantie hebben en afwezig zijn. Dat geldt ook voor onze pastores. Het kan zijn dat u hen dus niet kunt bereiken of dat zij een tijdje niet op mail reageren. Ook het Centraal Secretariaatis die zes weken beperkt tot niet bereikbaar en/of geopend.

 

In juli en augustus zijn er geen vieringen in Pastoraal Steunpunt Emmaus. Het secretariaat is in beide maanden op de gebruikelijke tijden geopend, evenals in Deurningen.

In augustus zijn er geen vieringen in de Zonnestraal.

 

Het parochiecentrum van de Mariakerk is elke woensdagmorgen van half 10 tot half 12 open.

 

Het locatiesecretariaat Plechelmus/Antonius is op vrijdagmorgen altijd open. Misintenties kunnen middels een briefje in de brievenbus worden doorgegeven. Ook het parochiecentrum van Saasveldis in ieder geval op vrijdag open.

 

Het parochiecentrum in Rossum is van 23 juli t/m 2 september alleen geopend op vrijdag van 18.00 – 19.00 uur.

 

In Weerselo is het parochiebureau gesloten van 18 juli t/m 30 augustus 2018.

Voor dringende zaken contact opnemen met de koster 06-54713844 of met Tonnie Löbker 06-38914280.

 

Kort jaarverslag 2017 Parochiële Caritas Instelling

In de laatste bestuursvergadering is het jaarverslag vastgesteld. We doen hier kort bericht omdat we door velen van u financieel ondersteund worden.

 

Nieuw beleidsplan Belangrijk besluit was in 2017 het vaststellen van een nieuw beleidsplan. Eerder was Caritas vooral gericht op het verlenen van noodhulp; de doelstelling is nu breder diaconaal, waarbij we in de volle breedte ondersteunend willen zijn aan individuen en groepen die hulp/ondersteuning nodig hebben in het werkgebied van onze parochie. In verband met deze wijzigingen hebben we gekozen voor een andere structuur, waarbij we in iedere geloofsgemeenschap nu met een coördinator werken. Hierover hebben we eerder al bericht gedaan.

 

Samenwerking In Oldenzaal wordt intensief samengewerkt binnen de Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal en de Vereniging Armoedepreventie Oldenzaal. Daarin zijn een groot aantal organisaties actief die allemaal bezig zijn met de ondersteuning van mensen die het op eigen kracht niet helemaal redden.

Binnen de ruimere doelstelling die Caritas inmiddels heeft is in het vierde kwartaal intensief overlegd met de Zonnebloem-besturen in de kerkdorpen over samen-werking. Het Caritasbestuur zou via de Zonnebloem graag zicht willen krijgen op de eenzaamheidsproblematiek in de dorpen en willen ondersteunen bij de bestrijding daarvan. Deze samenwerking is niet tot stand gekomen. 

 

Hulpvragen In 2017 is voor ruim € 7.000 uitgekeerd op hulpvragen en ondersteuning van diverse organisaties. In de afgelopen jaren is het aantal hulpvragen gedaald. In Oldenzaal komen veel hulpvragen nu terecht bij de genoemde stichting en vereniging armoedebestrijding. Daarin zitten ook financiële middelen van Caritas.

Van de bijdragen die wel zijn verleend valt op dat het minder om individuele hulpvragen gaat; daarvan zijn er maar ruim tien toegekend. Daarnaast zijn grotere bijdragen verleend aan de Voedselbank Noordoost Twente (winterpakket en zeeppakket), aan de CoCeR in Rossum en een bijdrage aan de Verjaardagsbox Dinkelland.

 

Planner liturgierooster

Onze huidige liturgieplanner gaat helaas stoppen met deze taak. Hij maakte tot nu toe de planning van alle vieringen in onze parochie, een niet geringe opdracht! Wie heeft interesse om deze taak over te nemen? Iets voor jou? Neem dan contact op met pastor Reerink.

 

Bijbellezen in de vakantietijd

Voor velen is de vakantietijd ook een eenzame tijd: familie en vrienden zijn vaak weg en allerlei vaste activiteiten gaan in deze periode niet door. Daarom organiseren we in deze rustige tijd van het jaar vijf avonden Bijbel lezen. 

Deze vinden plaats op de maandagavonden 30 juli, 6, 13, 20 en 27 augustus. De avonden beginnen om 19.00 uur en worden gehouden in het Centraal Secretariaat aan de Spoorstraat 4a. Geen ervaring in het lezen van de Bijbel? U kunt niet alle avonden? Geen probleem. U bent iedere maandag van harte welkom! 

 

Meditatieve vieringen

Iedere maandagmiddag in de maanden juli, augustus en oktober is er om 14.30 uur een meditatieve viering in de Plechelmusbasiliek. Er wordt gebeden, uit de bijbel gelezen, gezongen en we steken kaarsje aan voor onze eigen intenties. U bent van harte welkom!

Geplaatst op 2018-07-10 in de categorie: Parochie
Boeskool is Lös
Boeskool is Lös
In verband met de Boeskool is Lös is er op zaterdagavond 25 augustus geen viering in de Plechelmusbasiliek.

De viering is verplaatst naar de Antoniuskerk, waar pastor Janssen-de Ridder voor zal gaan in een woord- en communieviering, samen met het koor Triple One. U bent van harte welkom!
Geplaatst op 2018-08-18 in de categorie: Parochie
Centraal Secretariaat gesloten i.v.m. vakantie
Centraal Secretariaat gesloten i.v.m. vakantie
Vanaf donderdag 26 juli t/m vrijdag 25 augustus is het Centraal Secretariaat van onze parochie gesloten wegens vakantie.

Voor de meeste praktische zaken kunt u in die tijd terecht bij uw lokale parochiesecretariaat. Wij wensen u een goede zomer en vakantie toe!
Geplaatst op 2018-07-28 in de categorie: Parochie
Bijbellezen in de vakantietijd
Bijbellezen in de vakantietijd
Voor sommige mensen is de vakantie een heel rustige en stille tijd, omdat familie, vrienden en buren vaak weg zijn of op vakantie. Bent u één van die thuisblijvers? Of hebt u tussen de bedrijven door zin en tijd om een avondje weg te zijn van huis? Dan organiseren wij speciaal voor u deze vakantieperiode een vijftal avonden Bijbellezen!

Op de maandagavonden 30 juli, 6, 13, 20 en 27 augustus om 19.00 uur bent u van harte welkom in het Centraal Secretariaat aan de Spoorstraat 4a te Oldenzaal, om samen met pastor Reerink de lezingen van de zondag daarop te lezen en te bespreken. De avond duurt tot ongeveer 20.30 uur. Er zijn geen kosten aan deze avonden verbonden. Kunt u een keer niet? Gen probleem. Weinig kennis van de Bijbel? Dan is het juist leuk om te komen! Iedereen is van harte welkom!
Geplaatst op 2018-07-28 in de categorie: Parochie