Nieuws

Hartelijk dank!
Hartelijk dank!
Tijdens de kerkdiensten met Kerstmis en Pasen wordt er in onze parochie gecollecteerd voor de Caritas. Tijdens de afgelopen Pasen is dat in de meeste van onze kerken ook weer gebeurd. Met de opbrengst proberen we de helpende hand te bieden aan mensen in onze parochie die het financieel niet of nauwelijks redden.

Graag geven we aan wat we de afgelopen periode met uw bijdragen hebben gedaan. In het eerste kwartaal van 2019 is aan 160 pakketten van de Voedselbank verse groente en fruit toegevoegd; dat zijn producten die in die pakketten vaak ontbreken. Er is acute hulp verstrekt aan een gezin dat tot twee keer toe dupe is geworden van een frauderende bewindvoerder. In de week voor Pasen zijn specifiek in de kerkdorpen, pakketten verstrekt aan gezinnen waarbinnen stille armoede heerst. Dit gaat dan meestal om gezinnen die nét buiten alle regelingen vallen. Zonder uw bijdrage kan de Caritas haar werk voor die mensen niet doen. Daarom een dank je wel aan iedereen die er aan bijdraagt dat Caritas haar werk kan doen. Wij hopen met de bijdragen uit de hele parochie ook in de loop van dit jaar weer veel goede dingen te kunnen doen. Wij steunen mensen ongeacht hun achtergrond. Ons hoofddoel daarbij is mensen in staat te stellen (weer) aan het maatschappelijk leven mee te doen. Als dat nodig is helpen we mensen door ze te verwijzen naar professionele hulpverleners. Waar kunt u met hulpvragen terecht? Meldingen kunnen worden gedaan bij het parochiesecretariaat, secretariaat@plechelmusparochie.nl of via het telefoonnummer 0541-530485. Of bij uw locale contactpersoon van de Caritas. Uiteraard is de vertrouwelijkheid altijd gewaarborgd. U kunt ons natuurlijk ook steunen buiten de collectes met Kerstmis en Pasen om. Giften aan de Parochiële Caritas Instelling (PCI) kunnen worden afgetrokken van de belasting; ons rekeningnummer is NL15RABO0144701766 t.n.v. R.K. Parochiële Caritas Plechelmusparochie te Oldenzaal.
Geplaatst op 2019-05-06 in de categorie: Parochie
Gedecoreerd? Gefeliciteerd!
Gedecoreerd? Gefeliciteerd!
Wij feliciteren allen die vandaag een lintje hebben ontvangen. Heel in het bijzonder gaan onze goede wensen én onze dank uit naar gedecoreerden die o.a. in onze Plechelmusparochie vrijwilligerswerk doen:

uit Oldenzaal Lucy van Sark - Schasfoort, Dick Bosma en Wim Olde Kalter en uit Rossum Cor Weusthof. Ook zijn broer Peter kreeg vandaag een onderscheiding. Dank voor jullie inzet voor kerk en samenleving!
Geplaatst op 2019-04-26 in de categorie: Parochie
Korendag 31 maart 2019, Oldenzaal
Korendag 31 maart 2019, Oldenzaal
”En je wacht op wat gaat komen, op wat hoop en toekomstdromen.” Zo zongen de Trippeltjes, het kinderkoor van de Plechelmusbasiliek. “His goodness and unfailing kindness shall be with me

all of my life”. Zo zong Triple One, het jongvolwassenenkoor van de Plechelmusbasiliek. “Kyrie eleison.” Zo zong het Latijnse Basiliek Koor. “Door het duister ontvouwt zich Jouw weg om mij te zien.” Zo zong het Nederlandse Basiliek Koor. Heel verschillende woorden, vanuit eenzelfde vertrouwen, vanuit eenzelfde verlangen. Pastor Zeinstra las in een muisstille kerk het prachtige verhaal voor van de verloren zoon, die opnieuw wilde beginnen. Wát je ook van Jezus denkt: als je zo'n verhaal bedenkt, ben je een genie. Pastor Janssen sprak over een nieuw begin dat iedere dag mogelijk is, over Pasen, dat dat overweldigend duidelijk maakt. Zij had die vier koren bijeen gebracht. “Want” – zei ze – “niemand weet hoe we er over tien jaar voor zullen staan. Misschien willen we dan óók wel weer een nieuw begin maken als we zonder elkaar niet verder kunnen. Dan is het goed dat je elkaar een keer ontmoet hebt...” Inderdaad, die vier héél verschillende koren kunnen nu nog wel zelfstandig verder gaan. Ze willen ook niets liever. Allevier gehecht aan hun eigen wijzen. Ze hebben elkaar niet nodig. Maar ze hebben één gemeenschappelijk kenmerk: er is geen of nauwelijks aanwas. Misschien nog een tweede kenmerk voor tenminste drie van de vier koren: voortschrijdende vergrijzing. En de kerken lopen – strómen! – leeg. De Kerkbalans duikelt naar beneden. Maar als je weet, hoe mooi het is om liturgie te vieren, om woorden en muziek te vinden die je diepste gevoelens weergeven – je zorgen (“Heer, ontferm U”), je wanhoop (“Uit de diepten roep ik tot U”), je god-verlatenheid (“Waarom hebt Gij mij...”) je verlangen (“Zoals een hert reikhalst naar levend water”) , je vertrouwen (“de Heer is mijn herder”), natuurlijk ook je blijdschap (alleluia!) – dan blijf je zingen, en “waken tot de morgen dauwt.” En nog mooier is, als je een hele kerk méé krijgt om te zingen, om al die diepste gevoelens met elkaar te delen – en te dragen. Een beetje gevoel voor poëzie is wel handig. Je hoeft het niet al te letterlijk nemen wat er in de kerken zoal klinkt. Je kunt er altijd je eigen hart volgen. Korendag. Vier verschillende koren, allemaal de moeite waard, allemaal mooi. Maar vier mooie dingen bij elkaar vormen niet vanzelf een mooi geheel. Hoeft ook (nog) niet. Maar het is beter om je op de toekomst voor te bereiden, dan er door overvallen te worden. Na afloop nog koffie in het Migchorius-huis en een drankje en een hapje, allemaal op kosten van het Parochiebestuur dat dat van zijn armoe opbracht. Gezellig? Zeker, maar wel (bijna) iedereen bij zijn eigen kluppie. We lopen niet te hard van stapel. Joop Breukel
Geplaatst op 2019-04-25 in de categorie: Plechelmus (Oldenzaal)
Vrijwilligers gezocht
Vrijwilligers gezocht
In de maand mei komen bewoners van de Mariahof op maandagmiddag naar de Plechelmusbasiliek om daar mee te bidden en zingen rond Maria. Maar... de meesten van hen hebben begeleiding

nodig omdat zij met de rolstoel komen. Daarom zijn we op zoek naar zo'n vijftien mensen die ons in de maand mei willen helpen bewoners van de Mariahof naar de basiliek te brengen en daarna weer naar de Mariahof. Daar drinken we samen nog lekker een kopje koffie of thee. Het gaat om de volgende maandagen: 6, 13, 20 en 27 mei. Verzamelen in de hal van de Mariahof om 14.00 uur. Wil tu ons helpen? Meldt u dan bij pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl of iwilbers14@gmail.com Alvast hartelijk dank!
Geplaatst op 2019-04-25 in de categorie: Parochie