Nieuws

Cursus Icoon Schilderen
Cursus Icoon Schilderen

De eerste woensdag van september willen we weer starten met een cursus Icoon Schilderen onder leiding van docent Jos Bentert! De cursus vindt plaats in de Mariakerk, Burg. Wallerstraat Zuid-Berghuizen, Oldenzaal. Heb

jij interesse? Weet je al meteen dat je mee wilt doen? Meld je bij pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl voor vragen en/of opgave!
De cursus duurt tot eind november en kost 185 euro, inclusief de lindehouten plank, de verf en het bladgoud. Een set goede penselen is verkrijgbaar bij de docent, voor 15 euro. Afhankelijk van de voorkeur van de cursisten vindt de cursus in de middag of in de avond plaats. Enkele weken na het einde van de cursus worden de iconen ook gewijd!

Schilder of tekenervaring is niet nodig! Je eigen icoon maken is echt heel bijzonder...

Geplaatst op 2018-06-06 in de categorie: Parochie
Bisdombedevaart naar het Heilig Land en Jordaniƫ
Bisdombedevaart naar het Heilig Land en Jordaniƫ

Het Aartsbisdom Utrecht maakt van 12 tot en met 21 november een tiendaagse bedevaart naar Jordanië en het Heilig Land, onder (pastorale) leiding van mgr. H. Woorts en vicaris R.

Cornelissen. Tijdens de ‘Nederlandse Dagen’ sluiten we aan bij andere Nederlandse pelgrims. We vieren samen de Eucharistie op de Berg van de Zaligsprekingen en de vespers in de Basiliek van de Aankondiging. In Jordanië gaan we onder meer naar de berg Nebo (vanwaar Mozes het Beloofde Land zag) en de stad Petra; in het Heilig Land naar het Meer van Galilea, Kana en de berg Tabor. In en om Jeruzalem bezoeken we de Olijfberg, de Hemelvaartskerk, de Hof van Olijven, deVia Dolorosa en de Heilig Grafkerk.

Ga mee met deze bijzondere bedevaart! Deze verdiept het geloofsleven en brengt Bijbelse verhalen tot leven. Meer informatie: Ben Lokate, telefoon 030 236 15 70, email lokate@aartsbisdom.nl

Geplaatst op 2018-05-23 in de categorie: Parochie
Maandelijkse inloop voor rouwenden
Maandelijkse inloop voor rouwenden

Vanaf februari 2018 gaan we iedere maand 2e dinsdag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur een inloopmiddag houden voor rouwenden. We doen dit in Oldenzaal, in het Centraal

Secretariaat aan de Spoorstraat 4a. We nodigen daarvoor in eerste instantie de mensen uit die de afgelopen vijf jaar weduwe of weduwnaar geworden zijn, maar iedereen die behoefte heeft aan deze inloop is van harte welkom! Het gaat om een inloopmiddag waarbij koffie en thee geschonken wordt, waarbij de pastores om beurten aanwezig zullen zijn. Wij hopen dat rouwenden de ontmoeting met lotgenoten en pastores als troostend en helend mogen ervaren.

Het gaat dit jaar om de volgende data: 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni, 10 juli, 14 augustus, 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december.

Geplaatst op 2018-01-31 in de categorie: Parochie
Oudere berichten vind u in ons Nieuws Archief    |    Nieuwe berichten