Nieuws

Nieuwe roostermaker
Nieuwe roostermaker

Pastoresteam en parochiebestuur zijn verheugd u te kunnen melden dat er een nieuwe vrijwilliger gevonden is om het liturgische rooster te maken. De heer Tonnie Löbker heeft dit enkele jaren

met veel zorg en aandacht gedaan en hij draagt nu het stokje over aan de heer Ben Deterink. Deze laatste heeft zich de laatste maanden al laten inwijden in de kunst van het rooster maken. Want dat dat een hele klus is voor onze parochie zult u begrijpen. Wij willen bij dezen Tonnie Löbker heel hartelijk dankzeggen voor zijn trouwe inzet en Ben Deterink veel succes wensen met zijn nieuwe taak. Binnenkort zal de officiële overdracht plaatsvinden.

Geplaatst op 2018-11-29 in de categorie: Parochie
Onthulling plaquette trap
Onthulling plaquette trap

Op zondag 4 november 2018 werd in het bijzijn van haar nichten, een plaquette onthuld waarop aangegeven staat dat mw. Corry Scholten na haar overlijden in 2014 een legaat heeft

geschonken aan de Plechelmusparochie. Dit legaat is aangewend voor de financiering van de trap in de toren. Als blijvend eerbetoon aan mw. Scholten is deze plaquette geplaatst. Door haar donatie is het plaatsen van de noodzakelijke tweede trapopgang naar het koor financieel mogelijk geworden.

Na de Heilige Mis die ochtend werd door nichten van haar onthuld. Hierna hebben Pastor Reerink, een afvaardiging van bestuur (waaronder oud-vice-voorzitter Andre Warnaar, die steeds contact heeft gehouden met de familie) en de locatieraad van de geloofsgemeenschap Antonius / Plechelmus met de aanwezige familieleden van mw. Corry Scholten een kopje koffie gedronken. De bijgevoegde foto’s zijn tijdens deze gebeurtenis gemaakt.

SAM_4110

 

SAM_4116

 

SAM_4118

Geplaatst op 2018-11-19 in de categorie: Plechelmus (Oldenzaal)
70 jaar Ziekentriduum
70 jaar Ziekentriduum

Op 2 en 3 oktober j.l. werd voor de 70e keer het Ziekentriduum gehouden in Oldenzaal. Was het oorspronkelijk drie dagen samen komen voor zieken en bedlegerige mensen in de

Antoniuskerk, in de loop van de jaren werden het twee dagen en verplaatste het Triduum zich naar Zaal Kothman en dit jaar naar het Landhuis. Om dit jubileum te onderstrepen was onze aarstbisschop kardinaal Eijk uitgenodigd om de eerste dag voor te gaan in de viering van de eucharistie en om alle aanwezigen toe te spreken. Hij heeft zelf als arts maar ook als persoon veel ervaring met ziek-zijn en ouder worden en daar heeft hij een heel eerlijk en persoonlijk verhaal voer gehouden dat velen geraakt heeft. Tijdens dit 70e Triduum werd het bestuur van het Triduum geëerd met de Willibrordpalquette. De versierelen werden opgespeld door de kardinaal. De dames Diny Busscher en Gerda Meijer en de heren Dick Bosma en Albert olde Weghuis waren zeer verrast met deze bisdommelijke onderscheiding. Helaas zien zij zich, veelal om persoonlijke redenen genoodzaakt hun bestuurstaak neer te leggen. Het Triduum in deze vorm zal verdwijnen. Maar de aandacht voor onze oudere en zieke medemens gaat niet voorbij. Vanuit het pastoresteam zal gekomen worden met een nieuw initiatief. We hopen ook daar velen te mogen ontmoeten, te troosten en te inspireren.

Alber, Dick, Diny en Gerda en natuurlijk ook emeritus-pastor J. Huisman, heel hartelijk dank voor jullie jarenlange inzet voor het Ziekentriduum Oldenzaal. Het ga jullie goed!

IMG_1738

Geplaatst op 2018-11-19 in de categorie: Geloofsgemeenschappen Oldenzaal (Oldenzaal)
Procedure Onttrekking aan de eredienst Drieëenheidkerk
Procedure Onttrekking aan de eredienst Drieëenheidkerk

Op woensdag 15 november j.l. werd een informatie-avond gehouden omtrent het voornemen van het parochiebestuur van de Plechelmusparochie om de kerk van de Heilige Drieëenheid te Oldenzaal aan de eredienst

te onttrekken. Hieronder treft u de presentie van die avond aan, waarin de gehele procedure staat uitgelegd. Presentatie informatieavond vs 1.4 15-11-2018

Enige aanvullende informatie kunt u hieronder lezen. Het gaat dan met name over de termijn waarbinnen de onderbouwing van bezwaren binnen moeten zijn en het (mail-)adres dat u hiervoor moet gebruiken.

 

Aanvullende afspraak naar aanleiding van informatiebijeenkomst 15-11-2018:

Bezwaar

- Schriftelijk aantekenen van bezwaar is mogelijk tot en met vrijdag 30 november 2018.

- Het aandragen van aanvullende informatie op het vóór 30 november 2018 ingediende bezwaar, kan tot en met vrijdag 28 december 2018.

 

Hoorzitting

- Een hoorzitting zal worden ingepland met bezwaarmaker(s), indien het verzoek gehoord te worden, bij het parochiebestuur schriftelijk kenbaar is gemaakt bij het aantekenen van bezwaar tot en met 30 november 2018.

 

Postadres toezenden bezwaarschrift

Parochiebestuur H. Plechelmusparochie

Spoorstraat 4a, 7572 CZ Oldenzaal

 

Mailadres toezenden bezwaarschrift

bestuur@plechelmus.nl

 

 

Geplaatst op 2018-11-17 in de categorie: Parochie