Nieuws

Kloosterweekenden met de Franciscaanse Beweging
Kloosterweekenden met de Franciscaanse Beweging

Vanaf 1 juli 2018 biedt de Franciscaanse Beweging kloosterweekenden aan. Tijdens die weekenden verblijf je in een franciscaans klooster en leef je mee op het ritme van de broeders en zusters. Tussen de gebeden en maaltijden door maak je kennis met, of verdiep je je verder in het leven van Franciscus en Clara van Assisi. Het ruime aanbod aan kloosterweekenden is verdeeld in kennismakings- en themaweekenden.

Tijdens de kennismakingsweekenden maak je je samen met de andere deelnemers (maximaal 9) op een laagdrempelige manier bekend met het leven van Franciscus. Wie was die man? Wat bewoog hem? Waar lag zijn diepste verlangen? En hoe kan zijn levenswijze ons in de 21e eeuw nog inspireren? Daarbij gaat het niet zozeer om kennisoverdracht, maar veel meer om het beleven en ervaren van zijn nalatenschap. De twee begeleiders zorgen dat het weekend in goede banen geleid wordt en geven sturing aan de gesprekken en verdieping.

Voor hen die al meer bekend zijn met het leven van Franciscus worden er themaweekenden georganiseerd. Tijdens die weekenden staat er één thema uit de franciscaanse spiritualiteit centraal. Denk bijvoorbeeld aan: Zoeken naar God, Verbondenheid ervaren, Vrede ontdekken, Schepping, Leven in Eenvoud, Spiegelen aan Clara, Franciscus in je Werk. Meer informatie over die thema’s lees je hier.In de loop van een jaar worden verschillende thema’s aangeboden. Je kunt naar eigen inzicht deelnemen.

De Kloosterweekenden bij de Franciscaanse Beweging zijn een voortzetting van het oriëntatiewerk dat 40 jaar geleden door de kapucijnen is opgezet. Omdat er sinds 2015 geen kapucijnenkloosters meer zijn die voor meerdere dagen gasten kunnen ontvangen, worden de weekenden nu gehouden bij de zusters clarissen en de minderbroeders franciscanen. De organisatie komt per 1 juli in handen van een groep gemotiveerde en bevlogen vrijwilligers die onderdak hebben gevonden bij de Franciscaanse Beweging. De Franciscaanse Beweging is blij dat ze op deze manier bij kan dragen aan de verspreiding van het franciscaanse gedachtengoed in Nederland en mensen de mogelijkheid kan bieden kennis te maken met het kloosterleven dat nog steeds levend is.

Voor meer informatie over de kloosterweekenden kijk je op www.kloosterweekend.nl

Geplaatst op 2018-09-17 in de categorie: Parochie
Bisdombedevaart naar het Heilig Land en Jordaniƫ
Bisdombedevaart naar het Heilig Land en Jordaniƫ

Het Aartsbisdom Utrecht maakt van 12 tot en met 21 november een tiendaagse bedevaart naar Jordanië en het Heilig Land, onder (pastorale) leiding van mgr. H. Woorts en vicaris R.

Cornelissen. Tijdens de ‘Nederlandse Dagen’ sluiten we aan bij andere Nederlandse pelgrims. We vieren samen de Eucharistie op de Berg van de Zaligsprekingen en de vespers in de Basiliek van de Aankondiging. In Jordanië gaan we onder meer naar de berg Nebo (vanwaar Mozes het Beloofde Land zag) en de stad Petra; in het Heilig Land naar het Meer van Galilea, Kana en de berg Tabor. In en om Jeruzalem bezoeken we de Olijfberg, de Hemelvaartskerk, de Hof van Olijven, deVia Dolorosa en de Heilig Grafkerk.

Ga mee met deze bijzondere bedevaart! Deze verdiept het geloofsleven en brengt Bijbelse verhalen tot leven. Meer informatie: Ben Lokate, telefoon 030 236 15 70, email lokate@aartsbisdom.nl

Geplaatst op 2018-05-23 in de categorie: Parochie
Maandelijkse inloop voor rouwenden
Maandelijkse inloop voor rouwenden

Vanaf februari 2018 gaan we iedere maand 2e dinsdag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur een inloopmiddag houden voor rouwenden. We doen dit in Oldenzaal, in het Centraal

Secretariaat aan de Spoorstraat 4a. We nodigen daarvoor in eerste instantie de mensen uit die de afgelopen vijf jaar weduwe of weduwnaar geworden zijn, maar iedereen die behoefte heeft aan deze inloop is van harte welkom! Het gaat om een inloopmiddag waarbij koffie en thee geschonken wordt, waarbij de pastores om beurten aanwezig zullen zijn. Wij hopen dat rouwenden de ontmoeting met lotgenoten en pastores als troostend en helend mogen ervaren.

Het gaat dit jaar om de volgende data: 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni, 10 juli, 14 augustus, 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december.

Geplaatst op 2018-01-31 in de categorie: Parochie
Oudere berichten vind u in ons Nieuws Archief    |    Nieuwe berichten