}
Foto van Vrijwilligers
Werkgroepen
Uitvaartgroep
Contactpersoon:
Locatie: Plechelmus (Saasveld)

Bij een sterfgeval kunt u contact opnemen met Jessica Konink - ten Voorde: tel. 074-2670054; mobiel 06-52692325.

 

- of met uw eigen uitvaartleider - 

 

Op de eerstvolgende dag, uitgezonderd op zondag, wordt 's morgens om 10.00 uur de grote klok geluid om het sterfgeval aan de geloofsgemeenschap kenbaar te maken.

 

Deze informatie staat ook in "Op en om het kerkeiland". 


Bezoekgroep
Contactpersoon: Ria ter Horst
Locatie: Plechelmus (Saasveld)

Voor het aanvragen van (zieken)bezoek door een van de leden van het pastoraal team of iemand van de bezoekgroep kan men contact opnemen met: Ria ter Horst, tel.074-3494200, Dinie Kok, tel. 074-3494764 of met het parochiesecretariaat (tijdens openingstijden), tel. 074-3494254.


Parochieblad
Contactpersoon:
Locatie: Plechelmus (Saasveld)

Het parochieblad "Op en rond het kerkeiland" verschijnt wekelijks (uitgezonderd tijdens de schoolvakanties).
Kopij kan worden ingeleverd op het redactieadres: Hoflaan 18, tot donderdagavond 20.00 uur of via mail (als worddocument).
Redactie: Parochiesecretariaat, Hoflaan 18, tel. 074-3494254.
Administratie en bezorging: Parochiesecretariaat, tel. 074-3494254.