}
Eucharistie
Eucharistie

De Eucharistie

In de Eucharistie wordt het verbond van Christus en zijn Kerk gevierd. Door Eucharistie te vieren nemen we deel  aan het breken en delen van Brood en Wijn, waarin iedere gedoopte in geloof gevoed wordt met het leven van Christus, met zijn Lichaam en Bloed. De Eucharistie wordt ook vaak aangeduid als “de Heilige Mis”.

De Eucharistie wordt regelmatig gevierd, in het centrum van de parochie en in verschillende geloofsgemeenschappen van de parochie van de H. Plechelmus.

 

De eerste H. Communie

Algemeen

Kinderen kunnen rond hun zevende jaar voor de eerste keer deel nemen aan de eucharistie. Deze gebeurtenis wordt ook wel de eerste heilige Communie genoemd. Communie komt van het Latijnse woord ‘communio’ en dat betekent ‘gemeenschap`.

De eerste heilige Communie is één van de drie stappen van de inwijding of initiatie in het christelijke geloof, zoals beleefd binnen de Rooms katholieke kerk.

Deze stappen vallen samen met drie belangrijke levensfases van het kind.

Het Doopsel na de geboorte.

De eerste heilige Communie als het kind leert lezen en schrijven en abstracte begrippen gaat begrijpen. 

Het heilig Vormsel als het kind gaat nadenken over haar eigen leven, geestelijk en lichamelijk een groeispurt aangaat, de basisschool verlaat en via het middelbaar onderwijs op weg gaat naar volwassenheid.

 

Vooral de voorbereidingstijd is een tijd waar intensieve geloofscommunicatie tussen parochie en ouders en hun kinderen mogelijk is. Kinderen en ouders zijn onder leiding van de parochie bezig met geloof. Zij ontmoeten elkaar, spreken over zaken die er in hun leven werkelijk toe doen, ervaren verbondenheid, ervaren zelfs wellicht iets van God. Kortom, zij leren, vieren, dienen en vormen een gemeenschap met elkaar.


Doel

Het doel van de voorbereiding is om kinderen van zeven à acht jaar op een speelse en inhoudelijke manier, door bijvoorbeeld lezen van (bijbel) verhalen, samen zingen, leren, spelen en communiceren en vieren en ook de nodige kennis/ervaringen delen. Zo bereiden we de kinderen en de ouders en andere familieleden gezamenlijk op deze bijzondere dag.

 

Organisatie

De coördinator zet in overleg met de geloofsgemeenschap de grote lijnen uit. De pastores kunnen zo mogelijk betrokken worden bij de bijeenkomsten.

 

Werkwijze

De kinderen worden voorbereid op hun eerste heilige Communie aan de hand van een projectmap “Maak van mij een regenboog, de Overal lijn”. Dit gebeurt op speelse wijze. Ook de school doet mee. Alle kinderen, ook die niet de eerste Communie doen krijgen ook het project ‘Maak van mij een regenboog, maar deze volgen een andere lijn: de “Hierlijn”. Klik op “Maak van mij een regenboog”

 

“De projectlijn Overal” ligt nadrukkelijk in handen van de ouders, daarin bijgestaan door de coördinator. Het zijn de ouders die onder leiding van de parochiecatecheet en de coördinator de hele voorbereiding organiseren en uitvoeren. Dit zal zijn bij het geven van “lessen” aan de communicanten in de parochie, maar ook bij de overige activiteiten. Zo wordt de eerste heilige Communie van het kind iets van het hele gezin. Het maakt deel uit van de geloofsopvoeding die zowel thuis en in de parochie plaatsvindt. Zie ook: ouders en opvoeding.

Ouderavonden

De ouderavonden stimuleren de ouders/opvoeders om over hun eigen geloofsbeleving na te denken en geven ouders zo extra handvatten voor de geloofsopvoeding. Voor veel ouders is het een hernieuwde kennismaking met de kerk en wellicht een kans om meer betrokken te raken. U ontvangt ook het boekje "Tijd en ruimte nemen voor ....".

 

Tijdpad en voorwaarden deelname

Voor een goede organisatie is het noodzakelijk dat u het aanmeldingsformulier (emmausthij@hetnet.nl)

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.

 

Eind oktober of begin november start de voorbereiding met de Startavond voor de ouders. Kinderen kunnen alleen meedoen als een ouder op de Startavond aanwezig is en een taak in de voorbereiding op zich neemt. In mei of juni is de afsluiting van het project met de eerste heilige Communie-viering.

Het precieze tijdpad wordt na de startavond op onze website gepubliceerd onder de rubriek ‘catechese'.

 

(Cirkel)Vieringen

In de aanloop naar de eerste heilige Communie worden de kinderen in een viering in de parochie voorgesteld aan de gemeenschap. We spreken van een Presentatieviering.
Verder zijn er maandelijks cirkelvieringen in de Antoniuskerk. Ouders/opvoeders, broers, zussen, vrienden van de communicant zijn welkom in deze viering. De viering is op jong en oud toegesneden. Klik op krantenartikel TC/Tubantia


In de uiteindelijke viering van de eerste heilige Communie staan de kinderen met de ouders/opvoeders centraal. Bij alle vieringen zijn de kinderen en ouders/opvoeders betrokken.

 

En dan verder...

We gaan er van uit dat het niet bij de eerste heilige Communie voor de kinderen en ouders blijft, maar dat de gezinnen betrokken blijven bij de parochie- en geloofsgemeenschap. Dat kan op verschillende manieren. Specifiek voor de kinderen tussen eerste heilige Communie en Vormsel en nog op te richten de kinderkerk voor kinderen die in groep 5 – 7 zitten. Ouders/opvoeders en kinderen kunnen ook actief meedoen in de te doen klussen (voedselbank) en meezingen en doen in de (cirkel)vieringen.