U bent hier: Vieringen > Cirkelvieringen

Sinds een aantal jaren is er in de Antoniuskerk maandelijks een ‘cirkelviering’. Deze

cirkelvieringen zijn een manier om vertrouwd te raken met verhalen, traditie en andere

mensen. Zo geeft de cirkelviering iedereen de mogelijkheid om vanuit de basis verder te

bouwen aan de persoonelijk levensbeschouwelijke beleving, door bijvoorbeeld uit de bijbel

en andere boeken te lezen. Door deze te lezen en te horen wordt men steeds aan die

waarden herinnerd. In de cirkelvieringen gaan men ook bij zichzelf te rade hoe ze met deze

waarden om kunnen gaan.

Daar begint elke viering dan ook mee; met de bezinning waaròm we rondom een thema

bijeen komen. We noemen dat ook wel ‘bewustwording’. Daarna is er de gelegenheid om

aan de hand van verhalen, liederen, voorbeelden, rituelen na te denken over en te beleven

wat deze kunnen betekenen voor onze levensbeschouwelijke ontwikkeling.

Bij de cirkelvieringen krijgen we ook de kans om met anderen van gedachten te wisselen,

over bijvoorbeeld hoe met onze kinderen te communiceren over de dingen waar ze mee

bezig zijn en de problemen die we zelf ervaren, hoe ze te stimuleren…

De cirkelvieringen zijn laagdrempelig. In een klein uur proberen we een evenwicht te zoeken

tussen de eigen ervaringen en ervaringen uit de wereld en de traditie. Het koor “Passe

Partout” staat niet tegenover de bezoekers, maar zingt samen met de anderen in een cirkel.