U bent hier: Devotie
}
ZEGENINGEN VAN DE KERK
ZEGENINGEN VAN DE KERK

Naast de 7 sacramenten kent de kerk vele zegeningen.
Voor deze zegeningen kunt u ook een beroep doen op onze pastores

We onderscheiden daarbij:

Zegeningen van mensen.
Zegeningen van voorwerpen die mensen ten dienste staan.
Zegeningen bij bijzondere gebeurtenissen

Bij de zegeningen van mensen kun je denken aan:
Een ziekenzegen
Een zegening van een huwelijk
Een zegening bij het begin van een bedevaart
Een zegening bij het begin van een reis
Een pelgrimszegen
De Blasiuszegen

Bij de zegening van voorwerpen / levende have die mensen ten dienste staan kun je denken aan:
De zegening van een woning
De zegening van een auto
De zegening van dieren
De zegening van een kruisbeeld, heiligenbeeld, de rozenkrans, de adventskrans, kerststal en water.

Bij de zegeningen bij gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen kun je denken aan:
Zegeningen van goederen bestemd voor armen en hen die lijden onder natuurgeweld.
Zegeningen bij het in gebruik nemen van belangrijke zaken voor stad en land.