U bent hier: Parochie > Archief
Archief
'Kracht van het Licht' tijdens Lichtprocessieweek
Jaarlijks wordt begin oktober in Saasveld de kasteeltuin prachtig verlicht ter gelegenheid van de Lichtprocessie. Deze sfeervol verlichte tuin mag gezien worden. Vanwege het grote succes van vorig jaar wordt

ook dit jaar een extra activiteit georganiseerd. Donderdagavond 3 oktober zal in het teken staan van “Kracht van het Licht”. De inloop in de St. Plechelmuskerk is om 19.30 uur, de aanvang van de bijeenkomst is om 20.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst kunt u genieten van prachtige liederen en gedichten en natuurlijk ook van de rondgang door de verlichte kasteeltuin. Aansluitend volgt in de kerk een klankschalenconcert, dat uitgevoerd wordt door Karin Millo. Laat u verrassen door de harmonische geluiden van de klankschalen. Na afloop wordt u koffie en thee aangeboden en kunt u de verlichte kasteeltuin nogmaals bekijken. Ook bij slecht weer gaat deze bijeenkomst door, het programma wordt dan aangepast. Op zaterdagavond 5 oktober wordt in en om de St. Plechelmuskerk voor de 59e keer de jaarlijkse traditionele Lichtprocessie ter ere van Maria gehouden. Aansluitend aan de viering van 19.00 uur volgt de processie over het verlichte Kerkeiland. Dragers uit de 4 buurtschappen dragen het Mariabeeld, begeleid door lantaarns, toortsen en bruidjes, in een sfeervolle processie over het kerkplein, door de kasteeltuin en over het kerkhof. De processie wordt muzikaal begeleid door het dames- en herenkoor en de Koninklijke Muziekvereniging St. Caecilia uit Saasveld. Muziek en zang worden afgewisseld met het bidden van een tientje van de rozenkrans. Voorganger is pastor Sleegers. In de weken voorafgaand aan de Lichtprocessie is een grote groep vrijwilligers bezig geweest om de verschillende lichtjes in de tuin te plaatsen. Dit ziet er in het donker prachtig uit. Om meer mensen in de gelegenheid te stellen de verlichte tuin te bekijken, is er op vrijdagavond 4 oktober van 20.00-21.00 uur gelegenheid om te wandelen door de sfeervol verlichte tuin. Dit kan ook op zaterdag na afloop van de processie. Saasveld hoopt dat velen van u zullen deelnemen aan deze sfeervolle activiteiten.
Geplaatst op 2019-10-03 in de categorie: Plechelmus (Saasveld)
Parochieavond: Balans op weg naar 2024
Parochieavond: Balans op weg naar 2024
Op 19 september a.s. om 19.30 uur zal in de Abdij aan de Zuidwal 82 te Oldenzaal een parochie-avond worden gehouden.

Henk Brussel, projectbegeleider Visie 2024, zal verslag doen en informatie geven over de stand van zaken rondom de Visie 2024. Ook zullen de eerste resultaten van het project “Vitaliteit van de geloofsgemeenschap” in de vier kerkdorpen van onze parochie ter sprake komen. Deze avond is voor al onze parochianen bedoeld, parochiebreed. Wij hopen dan ook uit alle geloofsgemeenschappen mensen te mogen begroeten. De avond zal rond 21.30 uur worden afgesloten. U bent van harte welkom.
Geplaatst op 2019-09-08 in de categorie: Parochie
Doe je best!
Doe je best!
Op zondag 15 september is er weer een viering van de Kinderkerk. Deze viering is bedoeld voor gezinnen met kinderen vanaf drie jaar. Ouders en grootouders met hun (klein-)kinderen zijn van harte welkom! We zamelen altijd houdbare producten in voor de Voedselbank, zodat we leren om te delen...

Geplaatst op 2019-09-05 in de categorie: Parochie
Ontmoetingsdag voor ouderen en zieken
Ontmoetingsdag voor ouderen en zieken
Op woensdag 2 oktober a.s. wordt voor de eerste keer in onze parochie een Ontmoetingsdag voor ouderen, zieken eenzamen en mensen met een beperking gehouden in de CoCeR te Rossum.

Dit initiatief is een vervolg op het Ziekentriduum dat 70 jaar in Oldenzaal heeft bestaan en daarnaast ook een nieuw initiatief van het pastoresteam, omdat deze dag voor het eerst parochie-breed georganiseerd wordt, dus voor ouderen en zieken uit Deurningen, Oldenzaal, Rossum, Saasveld en Weerselo. Vai allerlei kanalen proberen wij zoveel mogelijk mensen te bereiken en uit te nodigen. Opgave is natuurlijk wel nodig en kan bij pastor Janssen, telefoon 06 537 156 35 of pastor-janssen@plechelmusparochie.nl
Geplaatst op 2019-09-05 in de categorie: Parochie