Nieuws

De Passie van Pasen, Saasveld
De Passie van Pasen, Saasveld
Kom en ga mee Beleef samen met het koor Da Capo op Goede Vrijdag 19 april 2019 het Passieverhaal in een eigentijds jasje.

Het wordt een bijzondere uitvoering met fraaie filmbeelden en Nederlandstalige liedjes. Met hulp van vele spelers wordt het verhaal verteld. Decor: het prachtige kerkeiland en de kasteeltuin. Kom kijken en luisteren Goede Vrijdag 19 april 19.00 uur St.-Plechelmuskerk Saasveld. Na afloop: koffie, thee of frisdrank. Een vrije gift is van harte welkom.
Geplaatst op 2019-04-18 in de categorie: Plechelmus (Saasveld)
Nieuwsflits Pasen 2019
Nieuwsflits Pasen 2019
Bijzondere concerten en gebeurtenissen in de Vasten- en Passietijd Op vrijdag 12 april vindt er een bijzondere rondgang plaats door Deurningen, “De Passie Deurningen”. Vele verenigingen, koren, de basisschool en vrijwilligers werken

er aan mee. En we kunnen u zeggen dat met heel veel hulp van de gemeenschap het een bijzonder evenement gaat worden. We zullen starten op het schoolplein om 19.00 uur en van daaruit, voorafgegaan door het kruis, rondgaan langs een aantal staties, waar U kunt luisteren en kijken naar een uitvoering in eigentijdse setting. We zullen eindigen op het kerkplein. Naderhand is er dan gelegenheid voor een kopje koffie of een glaasje ranja in ons parochiehuis. Bij slecht weer vindt de uitvoering plaats in de kerk. Graag zien we U allen, voor dit toch wel, bijzonder evenement. Op 14 april om 16.00 uur is eveneens in de Plechelmusbasiliek een uitvoering van het Enschedese Byzanthijnse Kozakken Koor met als soliste Karin Hertsenberg. Voor kaartverkoop kijk op www.ebkk.nl Op 14 april om 19.30 uur zingt het koor Triple One, i.s.m. Inspiration en o.l.v. Han Schokker Jezus Christ Superstar, in de Mariakerk te Zuid-Berghuizen. Iedereen is van harte welkom! Beleef samen met het koor Da Capo op Goede Vrijdag 19 april 2019 het Passieverhaal in een eigentijds jasje. Het wordt een bijzondere uitvoering met fraaie filmbeelden en Nederlandstalige liedjes. Met hulp van vele spelers wordt het verhaal verteld. Decor: het prachtige kerkeiland en de kasteeltuin. Kom kijken en luisteren op Goede Vrijdag 19 april 19.00 uur St. Plechelmuskerk Saasveld. Na afloop: koffie, thee of frisdrank. Een vrije gift is van harte welkom. Op initiatief van de Paasvuurwerkgroep wordt er op Paaszondag 20 april om 19.45 uur een samenkomst gehouden in de Plechelmuskerk te Deurningen. Vrijwilligers van de werkgroep vertellen dan samen met de hoogheden van de carnavalsverenigingen het paasverhaal, afgewisseld met zang door kinderen van het Kanjerkoor. Rond het thema ‘Licht’ worden korte teksten gelezen en fakkels aangestoken. Kinderen uit groep vijf van de basisschool, begeleid door paashazen en andere vrijwilligers uit het jeugdwerk Hades, dragen de fakkels mee in de optocht naar de plek van het paasvuur. Het Licht vanuit de kerk wordt zo als het ware verbreed naar het licht van het paasvuur, nadat dit ontstoken is. Een bijzondere samenkomst waarbij ieder van harte welkom is. VAN DE BESTUURSTAFEL Onttrekking aan de eredienst van de H. Drieëenheidkerk De notulen van de hoorzitting zijn inmiddels ontvangen en zullen via de heer Gaalman aan de bezwaarmakers ter kennisneming worden gebracht. Daarnaast zullen deze worden gepubliceerd op de website. Ook de gemeente wordt geïnformeerd over de stand van zaken. Prijsvraag inzake ideeën voor alternatief gebruik H. Drieëenheidkerk Er is belangstelling voor het kerkgebouw en aanmelden kon tot woensdag 13 maart jl.. De notaris heeft inmiddels de inschrijvingen die geselecteerd die voldoen aan de gestelde eisen. Deze zullen ter beoordeling aan een onafhankelijke commissie worden voorgelegd, die advies zal uitbrengen aan het Parochiebestuur. Verkoop voormalige pastorie H. Antoniuskerk (huidig Centraal Secretariaat en locatiesecretariaat Antonius / Plechelmus) De (ver-)koopovereenkomst is door beide partijen ondertekend. Begin mei a.s. zal blijken of de verkoop daadwerkelijk door gaat. Het bestuur is zich aan het oriënteren voor plaatsvervangende huisvesting voor het secretariaat. Zo nodig kan geopteerd worden voor een tijdelijke voorziening. Vernieuwing website De website is verouderd en niet meer actueel. Er is inmiddels een aanbieding tot vernieuwing binnen en een andere volgt binnenkort. Zodra deze binnen is zal het bestuur zich over beide opties beraden. Onderhoud van kerkgebouwen in de gemeente Dinkelland De gemeente Dinkelland kent subsidiemogelijkheden voor het onderhoud van kerken binnen de gemeente. Dit betreft dus de kerken in Deurningen, Rossum, Saasveld en Weerselo. Omdat niet duidelijk is hoe deze subsidiering in de praktijk wordt toegepast zal vanuit het bestuur hierover navraag bij de gemeente worden gedaan. Versier je eigen Paaskaars Ook dit jaar kan jong en oud weer een eigen Paaskaars versieren. We gaan dit doen in de Goede Week. Op maandagmiddag 15 april van 15.00 – 16.30 uur kunnen kinderen vanaf groep 4 meedoen met de workshop en op dinsdagavond 16 april om 19.30 uur zijn de volwassenen van harte welkom. Waar we dit gaan doen is op dit moment nog niet bekend, maar volg de berichtgeving op onze website en Facebook. Kosten voor de kinderen zijn 5 euro per kaars en voor volwassenen 7,50 euro. Opgave is verplicht ivm de aanschaf van materiaal, uiterlijk 7 april bij pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl
Geplaatst op 2019-04-11 in de categorie: Parochie
Uitnodiging 26e Titus Brandsmalezing
Uitnodiging 26e Titus Brandsmalezing
De 26e Titus Brandsma Lezing zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 24 mei en wordt gehouden door Gert-Jan Segers. Het is een bijzonder voorrecht dat wij dit jaar Gert-Jan Segers,

Tweede Kamerlid en partijleider van de ChristenUnie, op 24 mei in de Stevenskerk Nijmegen mogen verwelkomen. Hij was tot begin 2013 directeur van de Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting, het wetenschappelijk instituut van de CU. Ook heeft hij gewerkt als zendeling in Egypte en publiceerde hij enkele romans. In zijn lezing spreekt hij over: ‘In en door en met God ziet de mens zich verenigd en in relatie tot alle andere mensen’, sprak Titus Brandsma in 1932. Door zijn sociale bewogenheid, zijn gedrevenheid om recht te doen en zich uit te spreken toen hem dat persoonlijk gevaar opleverde, gaf hij als gelovige betekenis aan sámenleven. Die roeping geldt ook vandaag in een tijd van verdeeldheid en polarisatie. Hoe kunnen we blijven thuiskomen met elkaar in een land waarin de kloven tussen mensen soms onoverbrugbaar lijken? Wat vraagt dat van politiek en samenleving? En welke rol kunnen, mogen en moeten christenen hierbij spelen? Daarna zal Rik Torfs, Belgisch hoogleraar aan de KU Leuven en kerkjurist, kort met hem in gesprek gaan. Wij nodigen u van harte uit om deze bijzondere lezing bij te wonen op: Vrijdag 24 mei van 15.00 – 16.00 uur in de Stevenskerk, Sint Stevenskerkhof 62, 6511 VZ NIJMEGEN. Na afloop is er tot 17.30 uur de gelegenheid voor een hapje en een drankje in de Stevenskerk. Met het oog op de organisatie zouden wij u willen vragen om u voor de lezing op te geven, via onze website: www.titusbrandsmainstituut.nl Graag begroeten wij u vrijdag 24 mei aanstaande in de Stevenskerk te Nijmegen. Inigo Bocken, wetenschappelijk directeur Marc De Kesel, directeur interne en externe zaken
Geplaatst op 2019-03-20 in de categorie: Parochie
Opening Emmaushuis
Opening Emmaushuis

Op 10 februari 2019 werd het Emmaushuis geopend. Na vele jaren van wachten en overleggen is het eindelijk echt gerealiseerd: een Pastoraal Steunpunt Emmaus op de Thij. Tijdens de opening

zijn enkele foto's gemaakt die wij u niet willen onthouden.

IMG_8999

Verhuisviering in de voormalige Emmauskerk

 

IMG_8983

Het Emmauslogo verwerkt in een van de ramen

 

IMG_8990

Ook het opgeknapte wandkleed verhuist mee...

 

IMG_9006

Opening

 

IMG_9002

En het kruis...

 

IMG_9015

Ook al is het nog niet helemaal klaar, er valt toch al heel wat te bewonderen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst op 2019-02-28 in de categorie: Emmaus (Oldenzaal)
Oudere berichten vind u in ons Nieuws Archief