U bent hier: Parochie > Team

Het Pastoraal Team

Pastor B.H.M. Reerink pr
Pastor B.H.M. Reerink pr

Priester

Tel: 0541-530291

Geboren te Steenwijkerwold op 6 juli 1951
Na het lager en middelbaar onderwijs volgde hij de onderwijzersopleiding.
Toen deze voltooid was, volgde hij één jaar een cursus bijscholing Grieks en Latijn.
Daarna aanvaardde hij een baan in het voortgezet onderwijs, waar hij algemeen vormende vakken gaf.
Parallel aan deze baan studeerde hij gedurende 10 jaren theologie (MO-A en MO-B).

Op het eind van deze studie zocht hij contact met het Arienskonvikt, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, en voltooide naast de pedagogische / didactische theologische opleiding te Amsterdam, de pastorale opleiding aan de KTHU.

In 1984 aanvaardde hij een benoeming als pastoraalwerker te Deventer.
In 1985 volgde daar zijn diaken- en priesterwijding.
1 januari 1987 volgde daar z’n benoeming tot wnd pastoor.
1 januari 1989 werd hij tot pastoor benoemd te Didam eo.
1 januari 2000 werd hij pastoor te Losser eo.
1 november 2008 pastoor te Oldenzaal eo.

Hij volgde tijdens zijn pastoorschap vele cursussen van het Aartsbisdom.
In 1995 voltooide hij de opleiding Klinische pastorale scholing in het Radboudziekenhuis te Nijmegen.
In 2005 voltooide hij een post academische scholing liturgie van Luce aan de universiteit van Utrecht.

Pastor M.H. Zeinstra aa pr
Pastor M.H. Zeinstra aa pr

Priester

Tel: 0541-625203

Geboren op 18-04-1942 te Greonterp.

* Na de lagere school “Sint Gregorius” naar het klein-seminarie Sint Joseph van Mill Hill in Hoorn gegaan.

* Vervolgens ben naar de Latijnse School in Gemert gegaan, onder de leiding van de Heren Norbertijnen.

* Na vijf jaar studie naar het noviciaat “Stella Maris”in Steenbergen van de Paters Assumptionisten gegaan van 1963-1964 en aldaar de eerste kloostergeloften afgelegd.

* Na de theologische studie, heb ik 2 jaar  I.V.P.T.(= Instituut voor Voortgezette Pastorale Training) gedaan.

* In augustus 1971 werd ik benoemd voor 3 jaar in de Maria Geboorte parochie in de Kruiskamp Den Bosch-West. Ik ben op het einde van dat jaar door Mgr. J. Bluijssen in die parochie tot priester gewijd.

* Toen kwam in 1978 de benoeming voor missionaris in Afrika - mijn allergrootste wens. Het werd de Missiepost Kyondo in de huidige Republiek Congo. Vanaf januari 1979 tot en met november 1999 aldaar met ontzettend veel voldoening in zowel op pastoraal en sociaal vlaken veel ontwikkelingswerk gedaan.

*Bij mijn terugkomst in Nederland ben ik benoemd als pastoor in Rossum en pastor van Weerselo, Deurningen en Saasveld.

* In 2008 waren we één Parochie (de 4 kerkdorpen  samen met de 5 parochies in Oldenzaal) Ik heb toen ontheffing als pastoor van Rossum aangevraagd bij het bisdom Utrecht en gekregen en ben toen voor 50% gaan werken in de grote parochie, die later de naam kreeg Plechelmus parochie. En daar werk ik nog steeds met veel voldoening, al is het sinds januari 2012 nog voor 25% , ik hoop van harte zo nog vele jaren als priester en pastor zinvol te kunnen werken.

Pastor C.F.M. Janssen-de Ridder pw
Pastor C.F.M. Janssen-de Ridder pw

Pastoraal Werkster

Tel: 06-53715635

Pastor Constance Janssen-de Ridder is in Haarlem geboren op 18 februari 1961.
Zij is getrouwd met Michel en heeft twee zoons.

Na de middelbare school heeft zij verschillende banen gehad. Ze is begonnen als medewerkster op een veeteeltbedrijf. Daarna is zij werkzaam geweest op een bedrijvencentrum als receptioniste, en als secretaresse bij een uitzendbureau en een advocatenkantoor.

Toen het na de geboorte van haar eerste zoon niet mogelijk was parttime te gaan werken, heeft zij dat als een aanwijzing gezien dat het tijd werd om haar roeping te gaan volgen: pastoraal werker worden. Na een theologie-studie heeft zij eerst twee jaar als pastoraal werker in Leiderdorp en Zouterwoude-Rijndijk gewerkt.

Na de verhuizing van het gezin naar Hengelo is zij sinds 2009 met veel plezier werkzaam als pastoraal werker voor de Plechelmusparochie in Oldenzaal.

Zij houdt veel van zingen in een toonkunstkoor in Enschede, en bakt in haar vrije tijd graag koekjes en taart.

Pastor M.L. Sleegers pw
Pastor M.L. Sleegers pw

Pastoraal werkster

Tel: 06-23373647

 

Pastor Maroesjka Sleegers is in 1964 geboren in het Brabantse Drunen en opgegroeid in Uden.

Na haar middelbare school heeft zij enkele jaren gestudeerd aan de Pedagogische Academie in Veghel. Vanuit haar katholieke achtergrond (met een oom die priester was en een tante in het klooster) heeft ons geloof altijd haar interesse gehad en deed zij in de parochie vrijwilligerswerk.

Op haar 21e is zij begonnen aan een deeltijdopleiding Godsdienst / Levensbeschouwing in Tilburg (MO-A en MO-B). Na enkele jaren als (redactie-) secretaresse gewerkt te hebben, ging zij aan de slag als districtscatecheet / identiteitsbegeleider in diverse dekenaten in het bisdom ’s-Hertogenbosch. In die functie begeleidde zij katholieke en interconfessionele scholen rondom identiteit en catechese. Ook werd zij groepsbegeleidster aan de Pastorale School in Eindhoven. In 2001 werd zij benoemd tot pastoraal werkster in de parochie in Son. Hierna werd zij in 2007 benoemd tot pastoraal werkster in de parochie Maria Vlucht in Losser e.o. Daar heeft zij met plezier gewerkt in het profiel catechese.

Vanaf 16 september 2013 is zij werkzaam in de Plechelmusparochie, nu met het profiel diaconie.

Pastor Sleegers is getrouwd en heeft drie kinderen.

"Geroepen om het Pinkstervuur aan te wakkeren."