U bent hier: Parochie > Vrijwilligers
}
Foto van Vrijwilligers
Vrijwilligers

Vacatures parochiebestuur H. Plechelmus
Het parochiebestuur heeft verschillende vacatures.
Algemene vereisten
• Leeftijd tussen 18 en 75 jaar
• Woonachtig in de parochie
• Praktiserend Rooms-Katholiek en de leer van de kerk onderschrijvend
• In staat om grote lijnen te zien en op beleidsmatig niveau te functioneren
• Voldoende tijd en de bereidheid om deze in het bestuurlijk werk te steken
• Voldoen aan de algemene benoemingseisen van het aartsbisdom

 

Vacature “algemeen bestuurslid - aandachtsgebied communicatie”

Ten aanzien van de communicatie met Kerktijd en de parochiebladen, sociale media en de website wil de parochie de parochianen bereiken. Van het algemeen bestuurslid wordt verwachte dat hij/zij:


• beschikt over bestuurlijke kwaliteiten
• communicatief vaardig is
• kan samenwerken met anderen
• de parochie kan representeren
• vaardig is in het gebruik van moderne communicatiemiddelen
• kan samenwerken met de geledingen binnen de locaties


Wijze van kandidaatstelling
• Een kandidaat kan voorgedragen worden door een geloofsgemeenschap
• Een kandidaat kan bij het parochiebestuur aangeven belangstelling te hebben
• Het parochiebestuur vraagt een persoon zich kandidaat te stellen


Een afvaardiging van het bestuur onderzoekt in een (of meer) gesprek(ken) of een kandidaat voldoet aan het functieprofiel en in het parochiebestuur past. Met instemming van de kandidaat stelt de afvaardiging het parochiebestuur voor deze ter benoeming aan de bisschop voor te dragen. Hierbij dient tevens een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) te worden overlegd.

Voor vragen/aanmeldingen over deze vacatures kan men contact opnemen met het Centraal Secretariaat.