}
Foto van Vrijwilligers
Werkgroepen
Nightfever
Contactpersoon: pastores team
Locatie: Parochie

Nightfever is een leuk project


Uitvaartgroep
Contactpersoon:
Locatie: Plechelmus (Saasveld)

Bij een sterfgeval kunt u contact opnemen met Jessica Konink - ten Voorde: tel. 074-2670054; mobiel 06-52692325.

 

- of met uw eigen uitvaartleider - 

 

Op de eerstvolgende dag, uitgezonderd op zondag, wordt 's morgens om 10.00 uur de grote klok geluid om het sterfgeval aan de geloofsgemeenschap kenbaar te maken.

 

Deze informatie staat ook in "Op en om het kerkeiland". 


Bezoekgroep
Contactpersoon: Ria ter Horst
Locatie: Plechelmus (Saasveld)

Voor het aanvragen van (zieken)bezoek door een van de leden van het pastoraal team of iemand van de bezoekgroep kan men contact opnemen met: Ria ter Horst, tel.074-3494200, Dinie Kok, tel. 074-3494764 of met het parochiesecretariaat (tijdens openingstijden), tel. 074-3494254.


Parochieblad
Contactpersoon:
Locatie: Plechelmus (Saasveld)

Het parochieblad "Op en rond het kerkeiland" verschijnt wekelijks (uitgezonderd tijdens de schoolvakanties).
Kopij kan worden ingeleverd op het redactieadres: Hoflaan 18, tot donderdagavond 20.00 uur of via mail (als worddocument).
Redactie: Parochiesecretariaat, Hoflaan 18, tel. 074-3494254.
Administratie en bezorging: Parochiesecretariaat, tel. 074-3494254.


Werkgroep 1e H. Communie
Contactpersoon: Mariëlle van der Meché
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Doopvoorbereiding
Contactpersoon: Els Haarman
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Commissie Leerhuis
Contactpersoon: Marian Grondman
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Vormselwerkgroep
Contactpersoon: Anita Hering
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Jongerenpastoraat
Contactpersoon: Judith Olde Olthuis
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Overleg basisschool
Contactpersoon: Gerdi Beuvink
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Beheershuis
Contactpersoon: Tonnie Weusthof
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Parochiesecretariaat
Contactpersoon: Marian van Benthem
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Werkgroep Kerkschoonmaak
Contactpersoon: Annie Hendriksen
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Beheer Kerkhof
Contactpersoon: Gerhard Golbach
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Beheer van de begraafplaats in Rossum die behoort bij de Kerkelijke instelling R.K. Begraafplaatsen H. Michael.


Beheer eigendommen
Contactpersoon: Tonnie Weusthof
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Beheer en onderhoud gebouwen.


Beheer Restauratie
Contactpersoon: Tonnie Weusthof
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Beheer en toezicht op de restauratie van de kerk.


Uitvaartbegeleiding Rossum
Contactpersoon: Marietje Postel
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Neem contact op met Marietje Postel (0541-625632 of 06-53397867)


Diensthuis
Contactpersoon: An Griep
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Profiel Diaconie
Contactpersoon:
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Welkomst groep nieuwe parochianen
Contactpersoon: An Griep
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Contactgroep Buiten parochianen
Contactpersoon: An Griep
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Voor parochianen die bv. in een verpleeghuis wonen


Bezoekwerk nabestaanden
Contactpersoon:
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Laatste zorg
Contactpersoon: Marga Leferink
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Missie Ontwikkeling Vrede
Contactpersoon: Gerrit Wanink
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Kerkradio
Contactpersoon: Herman Griep
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Commissie Vierhuis
Contactpersoon: Anja Hartman
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Lectoren
Contactpersoon: Maria Wenzel
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Collectanten
Contactpersoon: Jan Heerink
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Kinderviering
Contactpersoon: Laura Oude Nijhuis
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Kinderkerk
Contactpersoon: info@geloofsgemeenschap-rossum.nl
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Kosters, misdienaars en acolieten
Contactpersoon: Willeke Damink
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Herenkoor
Contactpersoon: Johan Groote Punt
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Dameskoor
Contactpersoon: Anne Meinders
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Tu Imbe, themakoor
Contactpersoon: An Griep
Locatie: Plechelmus (Rossum)

nJoy, jongerenkoor
Contactpersoon: Iris Oude Maatman
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Kinderkoor
Contactpersoon: Emma Horsthuis
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Kerkbijdrage
Contactpersoon: Gerard Voorthuis
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Kerststal opbouw
Contactpersoon: Harrie Bolscher
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Koperpoetsgroep
Contactpersoon: Marietje Horsthuis
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Caritas
Contactpersoon: Anja Bosch
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Bezoekgroep en kerkversiering
Contactpersoon: Nelly Vos
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Zonnebloem
Contactpersoon: Ceci Postel
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Bedevaart Banneux
Contactpersoon: Lies Scholten
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Bedevaart Kevelaer
Contactpersoon: Jan Bossink
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Bedevaart Lourdes
Contactpersoon: Anita Scholte Lubberink
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Parochieblad
Contactpersoon: Paul Grondman
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Vouwen en nieten
Contactpersoon: Ria Aveskamp
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Ziekencommunie
Contactpersoon: Willeke Damink
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Vrijwilligersbeleid
Contactpersoon: Anny Masselink
Locatie: Plechelmus (Rossum)

Latijns-gregoriaans koor
Contactpersoon:
Locatie: Geloofsgemeenschappen Oldenzaal (Oldenzaal)

Staat onder leiding van Han Schokker als dirigent en Dennis Vallenduuk als organist.


Nederlandstalig koor
Contactpersoon:
Locatie: Geloofsgemeenschappen Oldenzaal (Oldenzaal)

Staat onder leiding van Dorotha van Linschooten en organiste-pianiste Yet Leijendekker.


Jongvolwassenkoor Themakoor
Contactpersoon:
Locatie: Geloofsgemeenschappen Oldenzaal (Oldenzaal)

Staat onder leiding van Han Schokker


Jeugdkoor Kinderkoor
Contactpersoon:
Locatie: Geloofsgemeenschappen Oldenzaal (Oldenzaal)

Staat onder leiding van Han Schokker