U bent hier: Sacramenten > Vormsel
}
Het Vormsel
Het Vormsel

Het Vormsel is de opname van de jongere als lid van de kerk.

Het is de bekrachtiging van de gave van de H. Geest. Deze bekrachtiging is bedoeld voor de (jonge) mens om op eigen kracht en in geloof door te kunnen groeien op hun levensweg.

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden.

De toediening van het sacrament van het Vormsel  vindt  jaarlijks, groepsgewijs plaats aan de jongeren die dat wensen, uit groep 8 van de basisschool en bij voldoende deelname, meestal in de eigen geloofsgemeenschap.

In een plechtige viering wordt het H. Vormsel toegediend door de  Vormheer. De Vormheer is de bisschop, een hulpbisschop, een vicaris of priester die door de bisschop speciaal hiervoor is aangewezen.

 

Vormselvoorbereiding

Jongeren, die in vrijheid, ervoor gekozen hebben om het sacrament van het Vormsel te willen ontvangen, kiezen samen met de vrijwilligers van de Vormselvoorbereidingsgroep (ouders van vormelingen) en eventueel samen met leerkrachten van de basisschool en de catecheet voor een bepaald thema. In de aanlooptijd naar het Vormsel wordt er een voorbereidingstraject uitgezet met de jongeren. Hierbij worden de ouders en verzorgers van de vormelingen actief betrokken.

Deze inzet is (soms gezamenlijk en soms groepsgewijs) noodzakelijk bij alle activiteiten die in het kader van  de voorbereiding (excursies, groepsgesprekken etc.) worden georganiseerd.

Meer informatie hierover bij de pastoraatsgroep of locatieraad van de geloofsgemeenschap, het locaal secretariaat of bij het centraal secretariaat aan de Spoorstraat 4a te Oldenzaal.