U bent hier: Sacramenten > Vormsel (Emmaus)
}
Het Vormsel
Het Vormsel

Het Vormsel is de opname van de jongere als lid van de kerk.

Het is de bekrachtiging van de gave van de H. Geest. Deze bekrachtiging is bedoeld voor de (jonge) mens om op eigen kracht en in geloof door te kunnen groeien op hun levensweg.

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden.

De toediening van het sacrament van het Vormsel  vindt  jaarlijks, groepsgewijs plaats aan de jongeren die dat wensen, uit groep 8 van de basisschool en bij voldoende deelname, meestal in de eigen geloofsgemeenschap.

In een plechtige viering wordt het H. Vormsel toegediend door de  Vormheer. De Vormheer is de bisschop, een hulpbisschop, een vicaris of priester die door de bisschop speciaal hiervoor is aangewezen.

 

Vormselvoorbereiding

Jongeren, die in vrijheid, ervoor gekozen hebben om het sacrament van het Vormsel te willen ontvangen, kiezen samen met de vrijwilligers van de Vormselvoorbereidingsgroep (ouders van vormelingen) en eventueel samen met leerkrachten van de basisschool en de catecheet voor een bepaald thema. In de aanlooptijd naar het Vormsel wordt er een voorbereidingstraject uitgezet met de jongeren. Hierbij worden de ouders en verzorgers van de vormelingen actief betrokken.

Deze inzet is (soms gezamenlijk en soms groepsgewijs) noodzakelijk bij alle activiteiten die in het kader van  de voorbereiding (excursies, groepsgesprekken etc.) worden georganiseerd.

Meer informatie hierover bij de pastoraatsgroep of locatieraad van de geloofsgemeenschap, het locaal secretariaat of bij het centraal secretariaat aan de Spoorstraat 4a te Oldenzaal.


Vormsel in de Plechelmusbasiliek.

Op 01 juni volgend jaar zal in de Plechelmusbasiliek te Oldenzaal door Mgr. Hoogeboom het sacrament van het Vormsel worden toegediend aan de kinderen die daarvoor in aanmerking willen komen.

Omdat wij ervan uitgaan dat ouders hun kinderen laten delen in hun (on)geloof, net als in hun liefde, vinden wij het van groot belang dat we vanuit de parochie samen optrekken met de ouders/verzorgers.

Zij zullen dan ook allen een aandeel hebben in de voorbereiding op dit vormsel.

 

Zie 'ouders en opvoeders' en/of 'waarom alle ouders'.

 

Vanaf oktober tot juni zullen er ongeveer negen voorbereidingsbijeenkomst-en zijn, waarin u en de vormelingen een actieve rol zullen gaan spelen. Ook worden u en de vormelingen gevraagd om actief deel te nemen aan de cirkelvieringen.

 

In de aanloop naar de vormsel worden de kinderen in een viering in de parochie voorgesteld aan de gemeenschap. We spreken van een Presentatieviering. Verder zijn er maandelijks cirkelvieringen in de Antoniuskerk. Ouders/opvoeders, broers, zussen, vrienden van de aspirantvormeling en alle andere belangstellenden zijn welkom in deze viering. De viering is op jong en oud toegesneden.

 

Zie '(Cirkel)Vieringen'.

 

Tijdens het traject zullen de kinderen met veel dingen kennis maken en ervaringen opdoen. Die kennis en ervaring wordt mede opgenomen in een krant die met behulp van u en de vormelingen wordt gemaakt. Het project waar we mee werken heet Vliegen op eigen kracht (<- hier downloaden).

 

Let wel. Het is wel belangrijk om te weten dat uiteindelijk uw kind beslist of zij/hij gevormd wil worden. Lees meer over het sacrament. Zie 'vormsel kinderen'.

 

Wanneer u uw kind aanmeldt voor 1 oktober 2012 dan krijgt u een uitnodiging voor een vormselinformatieavond. Tijdens die avond komt tevens aan de orde wie, waaraan, wanneer meehelpt. Uw kind hoeft tijdens deze avond overigens niet aanwezig te zijn.

Wij vragen een eigen bijdrage van € 30,00 om de kosten van de voorbereiding te dekken; graag te voldoen op de informatie-avond. Indien dit problemen geeft, kunt u dit aangeven bij de coördinator.

 

Voor een goede organisatie is het noodzakelijk dat u het aanmeldingsformulier (<- hier downloaden) invult en dat voor 1 oktober 2012 opstuurt/mailt of in de brievenbus doet van het secretariaat van de geloofsgemeenschap aan de Johanna van Burenlaan 224 te Oldenzaal, tel 0541 - 513833. Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat.

 

Organisatie.

De coördinator zet in overleg met de parochie de grote lijnen uit. De pastores kunnen betrokken worden bij de bijeenkomsten.

 

En dan verder...

We gaan er van uit dat het niet alleen bij het vormsel blijft voor de kinderen en ouders, maar dat de gezinnen betrokken blijven bij de parochiegemeenschap. Dat kan op verschillende manieren. Nieuwe

initiatieven specifiek voor kinderen, maar ook meedoen of zingen in de (cirkel)vieringen. Of actief meedoen in klussen; bijvoorbeeld de voedselbank. Voor iedereen die wil helpen, is er iets te doen wat je ligt.