U bent hier: Sacramenten > Dopen
}
Doop
Doop

Het Doopsel maakt iemand tot lid van de Kerk. Het is het eerste sacrament dat iemand in het leven kan ontvangen en is daarmee de toegangspoort tot het christelijk geloof. In de Katholieke Kerk is het gebruikelijk om kinderen al vrij kort na de geboorte te laten dopen. Vanzelfsprekend kunnen ouders ervoor kiezen om op een later tijdstip (en in overleg met hun kinderen) te besluiten om hen te laten dopen.

 

Iedere maand worden in onze parochie meerdere kinderen gedoopt en daar zijn wij heel blij mee. Want de vanzelfsprekendheid waarmee kinderen jaren geleden opgenomen werden in de wereldwijde gemeenschap van christenen is al lang verdwenen. Je kindje laten dopen is steeds meer een bewuste keuze van jonge van ouders van nu. Veel ouders willen hun kind laten dopen, maar kunnen nauwelijks woorden geven aan het hoe en waarom. En dat is begrijpelijk, want velen zijn wat het geloof betreft tegenwoordig ‘sprakeloos’ zoals wel gezegd wordt. Daarom is er een doopvoorberieidng van twee avonden, een avond doopcatechese en een avond doopvoorbereiding. We nodigen in de maand vóór de doop alle doopouders van de gehele parochie uit voor een avond, waarin we vertellen over de betekenis van de doop, de gebruiken en rituelen. De data vindt u onderaan deze pagina. Uiteraard gaan we ook met de ouders in gesprek over hun motieven om hun kind te laten dopen. Na deze verplichte doopcatechese worden de ouders door de doopwerkgroep in hun eigen geloofsgemeenschap uitgenodigd voor een doopvoorbereidingsavond, waarin o.a. kennisgemaakt wordt met de pastor die zal dopen, waar ouders met elkaar in gesprek gaan over de doop en waarin het boekje van de doop aan de orde komt. Wij hopen op deze manier een positieve bijdrage te leveren aan het gelovig leven van ouders met jonge kinderen.

Ouders van een dopeling worden dus uitgenodigd voor een groepsgewijze informatie- en voorbereidingsbijeenkomst.

Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen kunt u, voor informatie over de voorbereiding, contact opnemen met het pastoraal team.

 

Wanneer kan het sacrament van het doopsel ontvangen worden?

In onze parochie kunnen kinderen en/of volwassenen gedoopt worden, tijdens een speciale viering waarin zij samen met meerdere kinderen gedoopt worden, op de zaterdagmiddag.

Ook kan men ervoor kiezen om de doop te laten plaatsvinden in de weekendviering op zaterdag of zondag of tijdens de Paaswake.   

Tijdens de doopvieringen wordt gebruik gemaakt van het Doopboekje of een door de ouders zelf te maken eigen doopboekje.

Informatie over de doop is te verkrijgen bij de locatiesecretariaten van de geloofsgemeenschappen in onze parochie.

 

Data Doopcatechese

 

dinsdag 15 januari 2019, De CoCeR Rossum, Thijplein 1

voor ouders van kinderen die in de maanden februari/maart 2019 gedoopt worden

 

dinsdag 12 februari 2019, parochiecentrum Saasveld, Hoflaan 18

voor ouders van kinderen die in de maanden maart/april 2019 gedoopt worden

 

woensdag 13 maart 2019, parochiecentrum Weerselo, Legtenbergerstraat 2 - 4

voor ouders van kinderen die in de maanden april/mei 2019 gedoopt worden

 

dinsdag 9 april 2019, Centraal Secretariaat, Spoorstraat 4a Oldenzaal

voor ouders van kinderen die in de maanden mei/juni 2019 gedoopt worden

 

woensdag 22 mei 2019, parochiecentrum Deurningen, St. Plechelmusplein 5

voor ouders van kinderen die in de maanden juni/juli/augustus 2019 gedoopt worden

 

donderdag 11 juli 2019, de CoCeR Rossum, Thijplein 1

voor ouders van kinderen die in de maanden augustus/september 2019 gedoopt worden

 

woendag 28 augustus 2019, parochiecentrum Saasveld, Hofplein 18

voor ouders van kinderen die in de maanden september/ oktober 2019 gedoopt worden